ดร.เฮนรี่ ชิน หัวหน้าฝ่าย Investor Thought Leadership และหัวหน้าแผนกวิจัย ซีบีอาร์อี เอเชียแปซิฟิก ซีบีอาร์อี เปิดเผยผลการสำรวจตลาดพื้นที่สำนักงานในย่านเอเชียแปซิฟิกปี 2564 พบว่า บริษัทที่เป็นผู้เช่าพื้นที่สำนักงานยังคงวางแผนจะขยายพื้นที่สำนักงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นในระยะยาว พร้อมกับเพิ่มความยืดหยุ่นและการทำงานแบบผสมผสานในรูปแบบใหม่หรือ Hybrid Working มาใช้ โดยกลุ่มผู้เช่าในทุกธุรกิจประมาณ 50% ของผู้ตอบแบบสำรวจได้ส่งสัญญาณที่จะเพิ่มพื้นที่สำนักงานในพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ในอีก 3 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงเดือนตุลาคม ปี 2563 ที่มีอยู่แค่ 23%

โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในเอเชีย อาทิ กลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยี และบริษัทด้านการลงทุนและประกันภัยบางแห่ง มีความต้องการขายพื้นที่ออฟฟิศสูง  เช่นเดียวกับบริษัทข้ามชาติและการควบรวมสาขาต่างๆ ที่ต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้น

สำหรับปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทต่างๆขยายพื้นที่เช่าเพิ่ม คือ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทั่วทั้งภูมิภาค   โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 71% เชื่อว่าสภาวะตลาดในปัจจุบันกำลังดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ตอบแบบสำรวจในจีนและแปซิฟิกมีระดับความเชื่อมั่นสูงสุด ขณะที่อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทย มีความเชื่อมั่นน้อยสุด เนื่องจากอัตราการติดเชื้อโควิด-19ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ แต่การฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคจะทำให้ความเชื่อมั่นของบริษัทต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และพร้อมจะให้พนักงานกลับมาทำงานในสำนักงานมากกว่าทำงานจากที่บ้าน

ทำให้การทำงานแบบไฮบริดจะกลายเป็นเรื่องปกติ   เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ได้เริ่มกำหนดนโยบายการทำงานนอกสำนักงาน โดยขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติหรือการอนุมัติของแต่ละบริษัท  ทำให้หัวหน้างานสามารถกำหนดตารางการทำงานของทีมงานและความเหมาะสมในการทำงานนอกสำนักงานได้

ด้านนางสาวรุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ หัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงาน ซีบีอาร์อี ประเทศไทย กล่าวว่า ในเมืองไทย การทดลองทำงานนอกสำนักงานในช่วงล็อกดาวน์ได้เกิดผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้หลายบริษัทเริ่มอนุญาตให้พนักงานทำงานนอกสำนักงานได้    ในทางกลับกันถือเป็นการกระตุ้นให้มีการหันกลับมาประเมินกลยุทธ์ด้านกำลังคนใหม่ และให้ความสำคัญกับเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สำนักงาน   ทั้งนี้สำนักงานรูปแบบใหม่จะเน้นการยกระดับด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้มีการจัดพื้นที่ทำงานให้มีความหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรูปแบบการทำงานของพนักงานที่แตกต่างกัน และทำให้สถานที่ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*