MQDC ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค และมูลนิธิพุทธรักษา เริ่มโครงการ “ศูนย์รวมปันสุข” “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือร้านค้า ร้านอาหารรายย่อย และชุมชนที่เดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19 ช่วยร้านอาหารรายย่อย 2,000 ราย จัดข้าวกล่อง 240,000 กล่อง ระยะเวลา 4 เดือน ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท

 จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ปีครึ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบที่ 3 นี้ ที่ทำให้ร้านอาหารรายย่อยได้ปิดตัวมากกว่า 5 หมื่นราย รวมถึงประชาชนได้มีการตกงาน ขาดรายได้เป็นจำนวนมาก โดยการระบาดครั้งนี้จะระบาดหนักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทาง MQDC ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา ได้ร่วมจัดโครงการ ศูนย์รวมปันสุข ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” นำอาหารปรุงสุกสะอาดตามหลักโภชนาการบรรจุกล่องโดยสนับสนุนซื้อจากร้านค้า ร้านอาหารรายย่อย ส่งมอบไปช่วยเหลือยังพื้นที่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด-19

โครงการศูนย์รวมปันสุขนี้ จะเปิดรับร้านอาหารรายย่อยเข้ามาเป็นเครือข่าย ให้ผลิตอาหารสู่ชุมชนเพื่อให้ร้านอาหารรายย่อยสามารถมีรายได้ที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงจะสั่งซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่ง ขึ้นกับจำนวนร้านอาหารที่เข้ามาร่วมโครงการ เพื่อให้ได้มีผลกำไรนำไปเป็นทุนต่อไป

การพิจารณาเลือกร้านอาหารที่เข้าหลักเกณฑ์ หลักๆจะเป็นเรื่องความสะอาด คุณภาพอาหาร และภาชนะที่จะใส่อาหารจะเป็นภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้านที่ได้รับการพิจารณา จะได้รับการจัดสรร การจัดทำข้าวกล่อง ซึ่งจำนวนกล่องและจำนวนวันจะขึ้นอยู่กับปริมาณร้านอาหารที่เข้ามาลงทะเบียน

 สำหรับด้านของชุมชนที่เดือดร้อน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถติดต่อเข้ามาได้ในช่องทางเดียวกัน โดยให้ผู้แทนของชุมชนเป็นผู้ติดต่อเข้ามาและทางทีมงานจะพิจารณาจัดทำข้าวกล่องส่งให้ตามความต้องการของชุมชน โดยเป็นการปรุงอาหารพร้อมรับประทาน ตามหลักโภชนาการ โดยหากเป็นระดับครอบครัว หรือบุคคล ทางโครงการจะจัดส่ง กล่องปันสุข ไปให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งก็จะประกอบด้วยอาหารแห้งและขนมที่เพียงพอสำหรับ 3-4 วัน นำไปบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤตินี้

โครงการ ศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” จะดำเนินการเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยตั้งเป้าหมายในการจัดอาหารกล่อง 2,000 กล่องต่อวัน ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือนรวมทั้งสิ้น 240,000 กล่อง และกล่องปันสุข จำนวน 6,000 กล่อง เพื่อนำไปส่งต่อให้ชุมชนที่มีความต้องการ ขณะเดียวกัน ก็สามารถช่วยร้านค้า ร้านอาหารรายย่อยได้ประมาณ 2,000 ราย โดย MQDC สนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*