การรถไฟฯแจงข้อกล่าวหาของเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเด็นฮั้วประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือและสายอีสานมูลค่า 1.28 แสนล้านบาท ยืนยันทุกขั้นตอนประมูลโปร่งใส งานก่อสร้างทั้ง 2 เส้นเป็นไปตามเป้าหมาย ยืนยันราคากลาง-ค่าก่อสร้างทั้งงานโยธา งานทางรถไฟ และอาณัติสัญญาณฯ เฉลี่ยต่อ กม. ต่ำกว่าโครงการทางคู่ที่ก่อสร้างมาก่อนหน้านี้ทุกสาย

นายสุรณเดช ธูปวิโรจน์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงประเด็นการกล่าวอ้างของนายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือและสายอีสานมูลค่า 1.28 แสนล้านบาท มีความไม่โปร่งใส อาจมีการล็อคสเปค ฮั้วประมูลอยู่เบื้องหลัง ตั้งแต่การเปิดประมูล e-bidding บังหน้า โดยเฉพาะประเด็นกติกาถูกเปลี่ยนก่อนการประมูลนั้น การรถไฟฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งสัญญา 6+1 ของซูปเปอร์บอร์ดเป็น 3 สัญญารวมการติดตั้งอาณัติสัญญาณ เหมือนที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติรอบแรก เพราะมีประสบการณ์เปรียบเทียบสัญญาใหญ่รวมงานระบบอาณัติสัญญาณ (SNL) ในทางคู่เส้นทางสายชุมทางจิระกับชุมทางแก่งคอยมาแล้ว ศึ่งปัจจุบันงงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนประมาณ 6 เดือนเท่านั้นจากปัจจัยภายนอก

ขณะที่ทางคู่เฟส 1 ทั้ง 3 สายทางแบ่งแยก SNL  ปัจจุบันพบว่ากำหนดแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าออกไปมากกว่า 2 ปี เพราะมีความล่าช้าตั้งแต่การประกวดราคา inter bid ของงานระบบอาณัติสัญญาณ และการประสานการทำงาน การส่งต่อข้อมูล การมอบพื้นที่ระหว่างงานโยธากับ SNL

ส่วนประเด็นการกล่าวหาว่ามีการแบ่งเค้กและฮั้วราคา การรถไฟฯได้ดำเนินการทุกขั้นตอนของการประกวดราคา ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนระบบการประกวดราคาแบบ e-Bidding เป็นระบบที่ได้พัฒนารูปแบบจากการประกวดราคาด้วยวิธีการยื่นซอง ในรูปแบบการประกวดราคาแบบ e-Auction ซึ่งถือว่าเป็นระเบียบที่มีความโปร่งใสมากที่สุดในปัจจุบันของทางราชการ

นอกจากนี้การรถไฟฯ ยังได้ดำเนินการตามนโยบาย Thai First ไทยทำ ไทยใช้ กำหนดให้ถ้ามีบริษัทที่ยื่นประมูลเป็นคนไทยสามารถยื่นประมูลได้ แต่หากยื่นเป็นกลุ่ม ผู้นำกลุ่มต้องเป็นคนไทย เนื่องจากงานก่อสร้างอุโมงค์ต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะงานก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย เชียงราย เชียงของ ซึ่งกำหนดให้งานอุโมงค์ผู้ที่จะยื่นประมูลสามารถนำผลงานในไทยหรือใช้ผลงานจากต่างประเทศได้ และหากผู้ร่วมประมูลเป็นต่างชาติสามารถเข้าร่วมกับบริษัทของไทยที่มีผลงานทางรถไฟ

ล่าสุดการรถไฟฯได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ทั้ง 2 เส้นทางตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ พร้อมกับมอบหมายให้ที่ปรึกษาการประกวดราคาตรวจสอบยืนยัน ความเหมาะสมของเงื่อนไข และราคากลางของงาน พบว่า ราคากลาง ราคาค่าก่อสร้างทั้ง งานโยธา/งานทางรถไฟ และอาณัติสัญญาณฯ เฉลี่ยต่อกิโลเมตร ของโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ และทางคู่สายบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม มีราคาต่อกิโลเมตรต่ำกว่าโครงการทางคู่ที่ก่อสร้างมาก่อนหน้านี้ทุกสาย

รวมทั้งราคาค่าก่อสร้างอุโมงค์ต่อกิโลเมตรของคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของก็ต่ำกว่างานก่อสร้างอุโมงค์ ช่วงมาบกะเบาในทางคู่ ระยะที่ 1 ของสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งที่พื้นดินของสายเด่นชัยฯ เป็นชั้นหินผุ ซึ่งทำงานยากกว่า แสดงให้เห็นว่าราคากลางของโครงการทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ และทางคู่สาย บ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม มีราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทางราชการมากที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*