นายวสันต์ อมิตรสูญ (แถวหน้า ที่ จากซ้าย) รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี, นายวิบูลย์ แซ่ล้อ (แถวหน้า ซ้ายสุด) ผู้จัดการอาวุโส พร้อมพนักงานกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ.สระบุรี ในเครือกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)หรือ ปูนอินทรี มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘พรรษา .สระบุรี เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (แถวหน้า ที่ จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, นายเอกพร จุ้ยสำราญ (แถวหน้า ขวาสุด) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, นางสาววรสุดา รัตนสุคนธ์ (แถวหน้า ที่ จากขวา) นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี และ นายนพดล ชีวะอิสระกุล (แถวหน้า ที่ จากซ้าย) อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*