นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ (ขวา) นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2563 เพิ่มเติม 0.02 บาทต่อหุ้น Record Date 12 พ.ค. 64 จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น พร้อมรับรองรายงานประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารชลประทีป จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*