ผู้ว่า อัศวิน” ตรวจเยี่ยมโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองยืนยันเปิดให้บริการแน่ภายในปี 2563 พร้อมทดสอบระบบการเดินรถไฟฟ้าแบบล้อยางไร้คนขับสายแรกของประเทศไทย

 วันนี้ 8 ตุลาคม2563  พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีกรุงธนบุรีสถานีสำนักงานเขตคลองสาน) สถานีกรุงธนบุรี เขตคลองสานที่ขณะนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้างและติดตั้งระบบในภาพรวมมีความก้าวหน้า 96% แบ่งออกเป็นความก้าวหน้างานโยธา 98% และความก้าวหน้างานระบบการเดินรถ 92%  จากเดิมที่กำหนดเปิดให้บริการในช่วงเดือนตุลาคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาทำให้การจัดส่งขบวนรถและอุปกรณ์ต่างๆ ล่าช้า รวมทั้งมีการปรับปรุงแบบทางขึ้นลงสถานีให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ทำให้ต้องเลื่อนไปเป็นช่วงกลางเดือน ธันวาคม 2563

 โครงการนี้กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) วิสาหกิจของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ  ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐ แต่ใช้รายได้ล่วงหน้าจากการให้สิทธิพื้นที่โฆษณาบนรถไฟฟ้ามาลงทุนก่อสร้างโครงการ เป็นรูปแบบการแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนากรุงเทพฯ ไปด้วยกัน จึงทำให้โครงการเกิดขึ้นได้เร็ว ไม่ต้องรอกระบวนการวิธีงบประมาณจากทางภาครัฐ และทรัพย์สินในโครงการนี้ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด

ขอยืนยันว่าโครงการนี้ เป็นความตั้งใจดีที่ กทม.มอบให้แก่ประชาชน ในส่วนของปัญหาการใช้ผิวการจราจรตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทอง ปัจจุบันนี้การก่อสร้างงานโยธาของโครงการรถไฟฟ้านั้นเสร็จสิ้นแล้ว แต่ที่มีการก่อสร้างคือ การดำเนินการของหน่วยงานสาธารณูปโภคซึ่งได้เร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็วที่สุด พร้อมกำชับให้สำนักงานเขตเร่งประสานเปิดพื้นที่การจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อผู้สัญจรในเส้นทางให้มากที่สุด” 

ปัจจุบันได้รับมอบขบวนรถในโครงการมาครบแล้ว ทั้ง 3 ขบวน และขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบการเดินรถในเส้นทาง ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามแผน เมื่อเปิดให้บริการจะมีอัตราค่าบริการ 15 บาทตลอดสาย คาดการณ์ผู้ใช้บริการราว 42,000 คนต่อวันโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง มีระยะทางรวม 2.75 กิโลเมตร 4 สถานี วิ่งตามแนวถนนกรุงธนบุรี ถนนเจริญนครและถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยในปัจจุบันเป็นการดำเนินการระยะที่ 1 ระยะทาง1.80 กิโลเมตร ประกอบด้วย สถานีกรุงธนบุรี (G1) สถานีเจริญนคร (G2) และสถานีคลองสาน (G3) ขณะที่ระยะที่ 2 สถานีประชาธิปก ยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาและพัฒนาโดยจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ 

ระบบรถไฟฟ้าสายนี้เป็นระบบ Automated Guideway Transit (AGT) หรือระบบขนส่งมวลชนแบบนำทางอัตโนมัติ หรือรถไฟฟ้าระบบAutomated People Mover (APM) เป็นระบบล้อยาง โดยรถที่นำมาใช้เป็นรถไฟฟ้ารุ่น Bombardier Innovia APM 300 ความเร็วสูงสุดที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง จำนวน 3 ขบวน ขบวนละ 2 ตู้ ความจุผู้โดยสาร 138 คน/ตู้ ตู้รถไฟฟ้ามีความกว้าง 2.8 เมตร ความยาว 12.75 เมตร ความสูง 3.5 เมตร ประตูมีความกว้าง 1.9 เมตร ความสูงของพื้นรถ1.1 เมตร 

   โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในย่านฝั่งธนฯ โดยเฉพาะบริเวณสถานีคลองสาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการศึกษา สำนักงานเขตคลองสานและสน.ปากคลองสาน จะช่วยให้การเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชนสะดวกมากขึ้น โดยรถไฟฟ้าสายสีทอง ยังเชื่อมต่อการเดินทางระบบ ล้อ ราง เรือ รองรับผู้โดยสารจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีกรุงธนบุรี และเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงในอนาคต  รวมทั้งยังเชื่อมการเดินทางของประชาชนที่ใช้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย

 นอกจากนี้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าดังกล่าวยังช่วยเพิ่มมูลค่าของที่ดินบริเวณแนวรถไฟฟ้า เสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ และจะเป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*