ผลิตภัณฑ์ตราเพชร เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 สุดแกร่งฝ่าปัจจัยลบ COVID-19 ทำกำไรสุทธิ 168.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 165.62 ล้านบาท แม้รายได้จากการขายและการบริการอยู่ที่ 1,233.51 ล้านบาท ชะลอตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ชี้ปัจจัยมาจากการรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยสูงกว่า 90% และช่องทางการจำหน่ายสินค้าและตัวผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ช่วยรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ตามเป้าหมาย ขณะที่ไตรมาส 2/63 ลุ้นรัฐผ่อนคลายล็อกดาวน์ ให้ห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่เปิดบริการได้อีกครั้ง

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้ตราสินค้า “ตราเพชร” เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2563 (มกราคม-มีนาคม 2563) บริษัทฯ ทำกำไรสุทธิจากการดำเนินงานได้ 168.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.56% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 165.62 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรจากการขายที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์) แม้มีปัจจัยลบจาก COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการในไตรมาสนี้อยู่ที่ 1,233.51 ล้านบาท ลดลง 7.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีรายได้จากการขายและการบริการ 1,329.18 ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในไตรมาสที่ 1/2563 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 11.29% ประกอบด้วย

  • รายได้จากการขายสินค้าจำนวน 1,143.16 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 38 ล้านบาทหรือ 5.80 % เนื่องจากรายได้จากการขายกระเบื้องหลังคา แผ่นผนัง โครงหลังคาสำเร็จรูป และอุปกรณ์เสริมลดลง
  • รายได้จากการให้บริการจำนวน 90.35 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 25.29 ล้านบาทหรือ 21.87 % เนื่องจากรายได้ค่าบริการลดลง 21.25 ล้านบาท และรายได้ค่าขนส่งลดลง 4.04 ล้านบาท
  • รายได้อื่นจำนวน 71 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 61.84 ล้านบาท เนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้จากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่จังหวัดชลบุรีจำนวน 63.30 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น มาจากการบริหารต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วยอยู่ในระดับต่ำ โดยสามารถรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าเฉลี่ยมากกว่า 90% ของกำลังการผลิตรวม และบริหาร Product Mix หรือสัดส่วนการขายสินค้าได้ดีช่วยสนับสนุนอัตราการทำกำไรขั้นต้นได้ตามแผนงาน ประกอบกับ DRT มีจุดแข็งด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย โดยร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรายย่อยและตลาดส่งออก ที่มีสัดส่วนรวมกัน 70% ของรายได้ทั้งหมด ยังทำยอดขายไตรมาสแรกที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ

“แม้ไตรมาสแรกปีนี้มีวิกฤต COVID-19
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง แต่เรายังสามารถผลักดันการเติบโตของกำไรสุทธิได้ เนื่องจากจุดแข็งของ DRT ที่มีการผลิตด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำ การบริหารสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละประเภทได้ดีช่วยสนับสนุนการทำกำไรขั้นต้นได้ตามเป้า” 

ส่วนภาพรวมการดำเนินงานไตรมาส 2/2563 ต้องติดตามสถานการณ์กำลังซื้อและบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด หากภาครัฐควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดี และเริ่มผ่อนคลายการล็อกดาวน์ธุรกิจบางประเภททยอยกลับมาเปิดดำเนินการได้บางส่วน โดยเฉพาะการเปิดบริการห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ จะส่งผลดีต่อยอดขายจากช่องทางจำหน่ายดังกล่าวฟื้นตัว ซึ่ง DRT ได้เตรียมสต็อกสินค้าไว้รองรับอย่างเพียงพอ

ขณะที่ช่องทางขายผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรายย่อยและตลาดส่งออกในไตรมาสนี้ ยังมีแนวโน้มทำยอดขายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่อง จากความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงและซ่อมแซ่มบ้าน รวมถึงดีมานด์จากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่เริ่มฟื้นตัว ยกเว้นช่องทางลูกค้าโครงการที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน

เกี่ยวกับ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ “DRT” ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และบริการหลังการขาย ภายใต้ตราสินค้า “ตราเพชร”มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจกว่า 35 ปี มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 จากสถาบัน Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) รวมถึงได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์หรือ Thailand Trusted Mark (TTM) จากสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพสินค้า ตลอดจนมีการบริหารจัดการภายในโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*