ผู้ประกอบการ หวั่นนโยบายขอความร่วมมือเลื่อนการโอนบ้าน-คอนโดฯ ของกรมที่ดิน หวังลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทบสภาพคล่องอสังหาฯธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เสียหายหลายแสนล้าน  แนะใช้วิธีการจัดคิว พร้อมทั้งใช้วิธีการมอบอำนาจ ลดปริมาณคนมาสำนักงานที่ดิน
นายอิสระ บุญยัง
นายอิสระ บุญยัง นายกกิติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า จากการกรมที่ดินได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเดินทางมาขอรับบริการที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งทางผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เข้าใจเจตนาดีของกรมที่ดินในการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกันมีรายงานระบุว่า หลังจากมีประกาศออกมาก็สร้างความสับสนจากการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันของสำนักงานที่ดินหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะอาจจะมีการหยุดให้บริการในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้หากมีการชะลอ หรือหยุดให้บริการ โดยเฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและจำนองออกไปจะส่งผลกระทบกับภาคอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มูลค่ารวมกันหลายแสนล้านบาท และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แม้กรมที่ดินจะแจ้งว่า มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์โดยการลดธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง เหลือ 0.01% ยังมีเวลาอีกพอสมควรที่จะให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามมาตรการ แต่ก็ไม่ครอบคลุมถึงโครงการบ้านดีมีดาวน์ที่จะต้องโอนและจดจำนองภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563นี้  และยังไม่มีการประกาศเลื่อนหรือขยายมาตรการออกไป

ในแต่ละปีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีมูลค่ารวมกว่า 8 แสนล้านบาท  แต่ปีนี้ด้วยผลกระทบด้านต่างๆ คาดว่าตลาดจะหดตัวกว่าปีก่อนๆ ประมาณ 20% เหลือมูลค่ากว่า 6 แสนล้านบาท และถ้ามีการชะลอโอน จะยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้น และจะทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องของแต่ละบริษัทตามมา กลายเป็นว่าบริษัทที่ไม่เคยมีปัญหาก็จะเริ่มมีปัญหาไปด้วย และยังไม่นับรวมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน จึงควรจะหาแนวทางอื่นๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น ใช้วิธีการจองคิวโดยมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจน ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ ได้พยายามแก้ปัญหาโดยการให้ผู้โอนมอบอำนาจ เพื่อลดจำนวนคนเข้าไปยังสำนักงานที่ดิน เป็นต้น

สำหรับประกาศกรมที่ดินฉบับดังกล่าว  ระบุว่า เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ขอความร่วมมือประชาชนในกรณีที่มาติดต่อขอทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรืองานราชการด้านอื่นๆ ที่สำนักงานที่ หากไม่ใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่จะเกิดความเสียหายแก่คือกรณี หรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง ขอให้งดเว้นการเดินทางมาขอรับบริการที่สำนักงานที่ดิน

สำหรับประชาชนที่เกรงว่า หากไม่ได้ไปโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในช่วงนี้จะเสียสิทธิ์การขอลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% ตามมาตรการของรัฐที่ออกมาใช้ก่อนหน้านี้ กรมที่ดินชี้แจ้งว่า ทั้ง 2 มาตรการ ได้การลดค่าโอนและจดจำนองสำหรับบ้านและห้องชุดไม่เกิน 1 ล้านบาท สามารถโอนและจดจำนองได้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งยังมีเวลาอีก 3 เดือน

ส่วนมาตรการลดค่าโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับบ้านและคอนโด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถโอนและจดจำนองได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จึงยังมีเวลาอีกพอสมควร จึงขอให้ชะลอการขอจดทะเบียนโอนและจดจำนองเอาไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะลดน้อยลงหรือเข้าสู่สภาวะปกติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*