เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ ESTAR ขึ้นรับรางวัล ในงาน National Directors Conference 2019 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งอีสเทอร์น สตาร์ฯ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Rising Star Awards 2018 ภายใต้กลุ่ม “ Special Recognition” ซึ่งพิจารณาให้กับบริษัทที่มีพัฒนาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างโดดเด่น  ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*