An image

ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่ามีคณะผู้วิจัยที่ วิจัยเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าในประเทศไทยในทุกอุตสาหกรรมมานานกว่า 10 ปี เนื่องจากมีระบบการคำนวณมูลค่าแบรนด์ที่คิดค้นขึ้นเอง จนได้รับการยอมรับ ความน่าเชื่อถือในการคำนวณมูลค่าองค์กรที่แท้จริง  จากองค์กรต่างๆมากมายอาทิการจัดงาน Thailand’s Top Corporate Brands ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ล่าสุดได้เล็งเห็นความสำคัญในการวิจัยแบรนด์สินค้าของบริษัทอสังหาฯในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ด้วยการใช้ CU-BTI (Chulalongkorn University: Brand Trust Index)มาเป็นเครื่องมือในการคำนวณหาค่าสหสัมพันธ์ออกมาเป็นตัวเลข เพื่อที่จะสามารถทราบได้ว่าแบรนด์สินค้าของอสังหาฯรายใดได้คะแนนสูงสุด ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯทำการวิจัยขึ้นมาก

 

สำรวจแบรนด์อสังหาฯครั้งแรก

ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในไทยมีขนาดใหญ่กว่า 800,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา จึงถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันด้วย ทำให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยมีความสำคัญสำหรับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แม้ว่าในตลาดจะมีการแข่งขันโดยแบรนด์ที่แข็งแกร่งจำนวนมาก แต่ยังไม่มีเครื่องมือที่จะสามารถช่วยวัดผลอย่างชัดเจนว่าแบรนด์ใดได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมนี้

 

ด้วยเหตุนี้ จึงได้พัฒนางานวิจัยในการสร้างเครื่องมือดัชนีความไว้วางใจแบรนด์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เรียกว่า CU-BTI (Chulalongkorn University: Brand Trust Index) ซึ่งเครื่องมือนี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจแบรนด์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ใช้ระยะเวลา 18 เดือนในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ใช้งบประมาณจากผู้ให้การสนับสนุนไป 600,000-700,000 บาท โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่เป็นผู้ซื้อที่อยู่อาศัยย้อนหลังไป 1 ปี และที่กำลังมองหาซื้อที่อยู่อาศัยภายใน 1 ปีข้างหน้า รวมทั้งสิ้น 1,142 ราย จากการตอบคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ซึ่งเป็นการเข้าไปสุ่มตัวอย่างตามสถานที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงาน เป็นต้น

 

จากการสำรวจพบว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าระดับลักชัวรี่ ซึ่งมีกำลังซื้อสูงเป็นกลุ่มที่ทำการสำรวจได้ยากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่มีเวลาในการตอบแบบสำรวจ ดังนั้นทางทีมงานจึงปรับใช้เทคนิคแบบ SNOWBALL แทนซึ่งปรากฏว่าได้รับผลเกินโควตา

 

5ค่ายดังคว้าคะแนนไว้วางใจแบรนด์สูงสุด

ด้านดร.เอกก์  ภทรธนกุล อาจารย์ภาควิชาการตลาด   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาเหตุที่ภาควิชาให้ความสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือดัชนีความไว้วางใจแบรนด์ในอุตสาสาหกรรมอสังหาฯเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่า 800,000 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาและเชื่อว่าจะแตะระดับ 1 ล้านล้านบาท ในเร็วๆนี้ ซึ่งถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ และยังเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกจำนวนมาก

 

“CU-BTI จะคำนวณจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อที่อยู่อาศัยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยภายใน 1 ปีข้างหน้า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จากกลุ่มตัวอย่าง 1,142 ตัวอย่าง ด้วยการตอบแบบสอบถาม 40 ข้อ อาทิ การให้บริการหลังการขาย, ราคาขาย, ความเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า ระบบรักษาความปลอดภัยโครงการ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโครงการมีการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น”ดร.เอกก์ กล่าว

An image

ทั้งนี้ผลวิจัยดัชนีความไว้วางใจแบรนด์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2560 (Thailand’s Top Brand Trust Index in the Real Estate Industry 2017) โดยจำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย ผลปรากฏว่าที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว มี 2 แบรนด์ที่ได้รับคะแนนผลสำรวจสูงสุดเท่ากันคือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)หรือLH และบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)หรือPS คือร้อยละ 81 โดย LH ผู้บริโภคให้คะแนนความไว้วางใจในด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนPSได้คะแนนความคุ้มค่าสมกับราคา

An image

ด้านที่อยู่อาศัยประเภท ทาวน์เฮาส์ พบว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)หรือ SIRI ได้รับคะแนนสูงสุด ร้อยละ 81 โดยกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความไว้วางใจด้านความครบครันในทุกด้าน

An image

ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทคคอนโดมิเนียม มี 2 แบรนด์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันร้อยละ 81 คือ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ได้รับความไว้วางใจด้านโครงการที่อยู่ใกล้แนวโครงข่ายการคมนาคมและผู้นำด้านเทคโนโลยี และบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)หรือ SPALI  ได้คะแนนด้านความคุ้มค่าสมราคา

 

** prop2morrow โดย คุณวาสนา กลั่นประเสริฐ  เบอร์โทร.02-632-0645 E-mail : was_am999@yahoo.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*