หน้าแรก เนื้อหาเกี่ยวกับแท็ก “28 วันหลังประกาศใช้กฎหมายควบคุมสัญญาเช่า ฯ ใครได้…ใครเสีย”

เรื่องราวเกี่ยวกับ: “28 วันหลังประกาศใช้กฎหมายควบคุมสัญญาเช่า ฯ ใครได้…ใครเสีย”

เรื่องราวล่าสุด

EEC ปลุกตลาดอสังหาฯ ตะวันออกอย่างไร?

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นั้น  มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่เป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2563 รัฐบาลก็ได้ประกาศนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมในกลุ่มอื่นๆ ทั้งอากาศยาน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีชีวภาพและดิจิทัล ซึ่งการเดินหน้าสนับสนุน EEC ของภาครัฐนั้นยังมีประเด็นน่าสนใจคือการประกาศยกระดับพื้นที่ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ...

เนื้อหาที่น่าสนใจ

“CHEWA” จัดงานแถลงแผนการดำเนินธุรกิจ ปี 2563

 นายบุญ ชุน เกียรติ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA (ที่4จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานแถลงแผนการดำเนินธุรกิจ ปี 2563 ประกาศเปิดตัวใหม่อีก 4 โครงการ มูลค่า 3,602 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการแนวราบ 3 โครงการ และแนวสูงอีก 1 โครงการ ...

เนื้อหายอดนิยม