หน้าแรก เนื้อหาเกี่ยวกับแท็ก โครงการ “สิริเพลส”

เรื่องราวเกี่ยวกับ: โครงการ “สิริเพลส”

เรื่องราวล่าสุด

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลนักลงทุนอสังหาฯ ปรับพอร์ตใหม่

0
 ท่ามกลางตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความผันผวนและปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ “ ซีบีอาร์อี” เผย เมื่อเข้าสู่ไตรมาส 4 ปี 2563 นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์เริ่มที่จะกลับมาประเมินพอร์ตการลงทุนของตนเองใหม่ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินเพื่อเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ตัดโอกาสที่อาจเป็นไปได้ในปี 2564   นางสาวเพ็ญธิดา ศรีสว่าง หัวหน้าแผนกประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย จำกัด ให้ความเห็นว่า แม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมดูแลสถานการณ์โควิด-19 แต่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางทางการเมืองที่เกิดขึ้นต่อเนื่องได้ทำให้นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากขึ้นหันมาประเมินพอร์ตการลงทุนของตนเองใหม่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 นี้...

เนื้อหาที่น่าสนใจ

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลนักลงทุนอสังหาฯ ปรับพอร์ตใหม่

0
 ท่ามกลางตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความผันผวนและปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ “ ซีบีอาร์อี” เผย เมื่อเข้าสู่ไตรมาส 4 ปี 2563 นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์เริ่มที่จะกลับมาประเมินพอร์ตการลงทุนของตนเองใหม่ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินเพื่อเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ตัดโอกาสที่อาจเป็นไปได้ในปี 2564   นางสาวเพ็ญธิดา ศรีสว่าง หัวหน้าแผนกประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย จำกัด ให้ความเห็นว่า แม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมดูแลสถานการณ์โควิด-19 แต่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางทางการเมืองที่เกิดขึ้นต่อเนื่องได้ทำให้นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากขึ้นหันมาประเมินพอร์ตการลงทุนของตนเองใหม่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 นี้...

เนื้อหายอดนิยม