หน้าแรก เนื้อหาเกี่ยวกับแท็ก โครงการพรีเมียร์ หาดใหญ่ 1

เรื่องราวเกี่ยวกับ: โครงการพรีเมียร์ หาดใหญ่ 1

เรื่องราวล่าสุด

LH เข้าร่วมโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษาสาขางานก่อสร้างฯ

0
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมดำเนินโครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert”   คุณสรศักดิ์ ผดุงผล (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างกลางและจัดซื้อ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)...

เนื้อหาที่น่าสนใจ

LH เข้าร่วมโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษาสาขางานก่อสร้างฯ

0
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมดำเนินโครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert”   คุณสรศักดิ์ ผดุงผล (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างกลางและจัดซื้อ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)...

เนื้อหายอดนิยม