หน้าแรก เนื้อหาเกี่ยวกับแท็ก บริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

เรื่องราวเกี่ยวกับ: บริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

เรื่องราวล่าสุด

เกณฑ์ LTVใหม่กับเสียงสะท้อนภาคเอกชน

พลันที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ ได้ประกาศผ่อนผันมาตรการ LTV (Loan to Value Ratio : LTV) และเกณฑ์เงินกองทุนช่วยประชาชนที่กู้ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงอีกครั้ง (เป็นครั้งที่ 2 )โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ก็มีเสียงสะท้อนจากฟากฝั่งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในทำนองที่ว่า แนวทางดังกล่าวเป็นการ “ผ่อนปรนเล็กน้อย” บ้างก็บอกว่า...

เนื้อหาที่น่าสนใจ

เกณฑ์ LTVใหม่กับเสียงสะท้อนภาคเอกชน

พลันที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ ได้ประกาศผ่อนผันมาตรการ LTV (Loan to Value Ratio : LTV) และเกณฑ์เงินกองทุนช่วยประชาชนที่กู้ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงอีกครั้ง (เป็นครั้งที่ 2 )โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ก็มีเสียงสะท้อนจากฟากฝั่งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในทำนองที่ว่า แนวทางดังกล่าวเป็นการ “ผ่อนปรนเล็กน้อย” บ้างก็บอกว่า...

เนื้อหายอดนิยม