อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ เอ, ชั้นที่ 17 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ เอ, ชั้นที่ 17 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 02 6320645 ต่อ 2
email : admin@prop2morrow.com

เวลาทำการสำนักงาน

จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

ติดต่อเรา | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯรถไฟฟ้า BTS สถานี ศาลาแดง ฝั่งอาคารสีลมตอมเพล็กซ์ ลงมาชั้น 1 ผ่านหน้า Central (ไม่ต้องเข้าห้าง) จะพบทางเข้าอาคารลีลมคอมเพล็กซ์ ขึ้นลิฟต์ Low Zone ชั้น 17

ติดต่อเรา | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯรถไฟฟ้า MRT ขึ้นที่สถานีลีลม ฝั่งสีลม เดินตรงมาประมาณ 200 เมตร ผ่านซอยศาลาแดง เดินมาเรื่อยๆ จะพบทางเข้า อาคารลีลมคอมเพล็กซ์ อยู่ด้านซ้ายมือ ข้างห้าง Central (ไม่ต้องเข้าห้าง) ขึ้นลิฟต์ Low Zone ชั้น 17

ติดต่อเรา | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ อยู่ถนนสีลม ใช้ที่จอดเดียวกับห้าง Central จอดรถชั้น 6-7 และขึ้นลิฟต์ Low Zone ชั้น 17 สามารถประทับตราจอดรถได้ที่ prop2morrow