อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ เอ, ชั้นที่ 17 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ เอ, ชั้นที่ 17 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 02 6320645 ต่อ 2
email : admin@prop2morrow.com

เวลาทำการสำนักงาน

จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

รถไฟฟ้า BTS สถานี ศาลาแดง ฝั่งอาคารสีลมตอมเพล็กซ์ ลงมาชั้น 1 ผ่านหน้า Central (ไม่ต้องเข้าห้าง) จะพบทางเข้าอาคารลีลมคอมเพล็กซ์ ขึ้นลิฟต์ Low Zone ชั้น 17

รถไฟฟ้า MRT ขึ้นที่สถานีลีลม ฝั่งสีลม เดินตรงมาประมาณ 200 เมตร ผ่านซอยศาลาแดง เดินมาเรื่อยๆ จะพบทางเข้า อาคารลีลมคอมเพล็กซ์ อยู่ด้านซ้ายมือ ข้างห้าง Central (ไม่ต้องเข้าห้าง) ขึ้นลิฟต์ Low Zone ชั้น 17

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ อยู่ถนนสีลม ใช้ที่จอดเดียวกับห้าง Central จอดรถชั้น 6-7 และขึ้นลิฟต์ Low Zone ชั้น 17 สามารถประทับตราจอดรถได้ที่ prop2morrow