นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จกับระบบ  ANANDA SURE ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทก่อนส่งมอบไปให้กับลูกค้าทั้งบ้านแนวราบและคอนโดมิเนียม  โดยได้นำมาใช้ในทุกกระบวนการตั้งแต่การเลือกซื้อคอนโดฯหรือบ้านไปจนถึงการเข้าอยู่อาศัย จนนำไปสู่การแนะนำและบอกต่อให้กับคนใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของอนันดาฯประมาณ 70%มาจากการแนะนำและบอกต่อปากต่อปากจากกลุ่มลูกค้าเก่า

ทั้งนี้จากการวัดและประเมินผลจากการนำ ANANDA SURE มาใช้ พบว่าค่าความพึงพอใจในการให้บริการ (CSAT) เพิ่มขึ้น 6% จากปี 2563 อยู่ที่ 88% เป็น 93.4% ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะที่การร้องเรียนจากลูกค้าลดลงถึง 52% เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 23 รายการเท่านั้น เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 47 รายการต่อเดือน โดยบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้เฉลี่ยภายใน 5.7 วัน ลดลงถึง 68% จากเดิมอยู่ที่ 17.8 วัน

Ananda Sure ถือเป็น  1 ใน 5 Operation excellence เพื่อสร้างคุณภาพสินค้าและบริการ เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการในเครือ  ของอนันดาฯ ในะระยะยาว  โดยทุกเสียงสะท้อนของลูกค้า ตั้งแต่ก่อนซื้อโครงการไปจนถึงหลังซื้อ โดยทุกเสียงสะท้อนของลูกค้าจะถูกส่งไปยังระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับ CEO ด้วยระบบการจัดการทั้งด้านข้อมูลที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจน และนำไปประมวลผลในการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าเดิม”

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการพัฒนาระบบ Ananda Focus สำหรับนำมาใช้ในการวางแผนงาน ทั้งงานบริหารงานขาย งานบริหารการก่อสร้าง งานบริหารงานบริการลูกค้า ให้มาร่วมกันจัดทำแผน นำเสนอผลงาน และมีการติดตามงานเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งรายได้ และความพึงพอใจของลูกค้า

รวมถึง Ananda Clear ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบจัดการตั้งแต่การเตรียมห้องพัก ตรวจรายละเอียดทุกอย่างภายในห้องพัก ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า Ananda Quick เป็นกระบวนการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยนำข้อมูลในทุกจุดมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง และAnanda PMO เป็นระบบควบคุมงานระดับโปรเจคตั้งแต่ต้นจนจบ

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและพัฒนา  48 โครงการ มูลค่า 83,019 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่มากถึง  34 โครงการ มูลค่า 28,000 ล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 21 โครงการ และบ้านแนวราบ 13 โครงการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*