นายโอภาส ศรีพยัคฆ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ห่างกันแต่ไม่ห่างไกล” ขึ้นมาเพื่อสร้างกำลังใจให้กับทุกคนในสังคมที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายใต้แนวคิด “ถึงแม้เราจะอยู่ห่างกัน แต่เราไม่ห่างไกลจากความรัก ความห่วงใย ของคนในครอบครัว และในสังคม”

โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการทำงานของพนักงานบริษัทที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนของ LPN ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน  ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม) ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ทำให้ต้องอยู่ห่างจากคนที่รัก  สมาชิกในครอบครัวและเพื่อน  ดังนั้นภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในสังคม รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรในโครงการต่างๆของ LPN กว่า 200,000 คน

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมถ่ายรูปเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การอยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด  “ Togetherness Care & Share” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้คนในชุมชนและสังคมด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*