เซ็นทรัลพัฒนาฯ ผนึก แกรนด์ คาแนล แลนด์ฯ เปิดตัว “g Garden” – urban farming & farmers connected พื้นที่สีเขียวและสวนเกษตรเพื่อคนเมืองใจกลางพระราม9 ด้วยแนวคิด “Co-Creating Space & Shared-Value for Community” ชวนคนเมืองมาร่วมกัน เปลี่ยนพื้นที่รอการก่อสร้างสู่พื้นที่สีเขียวและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ตลอดทั้งปี หวังเป็นโครงการนำร่องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แบบชั่วคราวประมาณ 2 ปี เบื้องต้นเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ คาดจะสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้เต็มรูปแบบเมื่อสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และจะนำแนวคิดนี้ไปต่อยอดในที่ดินผืนอื่นๆ ของบริษัทฯ ต่อไป
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยงของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เปิดเผยว่า กว่า 40 ปีที่เซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้นำในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยได้นำแนวคิด “Co-Creating Space & Shared-Value for Community” ในการริเริ่มโครงการ “g Garden” บนที่ดินเกือบ 4 ไร่ ติดกับเซ็นทรัลพระราม 9 เพื่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ได้แก่

1.จุดประกายคนเมือง และสร้างคอมมูนิตี้สีเขียว เพื่อเป็นพื้นที่พบปะและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรกลางใจเมือง สำหรับผู้สนใจนำไปปรับใช้ที่บ้าน คอนโดมิเนียม หรือพื้นที่ขนาดเล็ก โครงการจึงเป็นเสมือน Sandbox สำหรับเด็กเยาวชน ครอบครัว บุคคลทั่วไปหรือองค์กรต่างๆ ที่อยากมาทดลองทำสิ่งใหม่ๆ

2.สร้างรายได้ให้เกษตรกรตลอดทั้งปี ผ่านการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงการใช้พื้นที่ และเชื่อมโยงผู้ผลิตเข้ากับผู้บริโภค

3.ยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตให้คนเมือง สร้างต้นแบบพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองและเป็นแหล่งอาหารราคาไม่แพง ดีต่อสุขภาพ ปลอดสารเคมี สด สะอาด ปลอดภัย

4.เพิ่มความหลากหลายให้กับระบบนิเวศน์ในเมือง คืนสมดุลระบบนิเวศน์ เพิ่มที่อยู่อาศัยและพื้นที่หาอาหารให้สัตว์เล็กๆ เช่น นก กระรอก แมลง ได้มีแหล่งอาหารในเมือง

5.บริหารจัดการและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการเพาะปลูก แสดงให้เห็นศักยภาพการฟื้นฟูแหล่งน้ำของกรุงเทพฯ โดยบำบัดน้ำจากคลองยายสุ่น มาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร และใช้ระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำ

“ทั้งหมดเกิดจากแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทางการพัฒนายั่งยืนระดับสากล (SDGs) โดยนำประเด็นด้านพื้นที่ อาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกในวงการอสังหาฯ และศูนย์การค้าไทย”นางสาวนภารัตน์ กล่าว

นางปณิดา สุขศรีดากุล

ด้าน นางปณิดา สุขศรีดากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND กล่าวว่า โครงการ g Garden นี้ เป็นโครงการ CSR ที่ตั้งใจพัฒนาขึ้นโดยร่วมมือกับ The Farm Concept และภาคีเครือข่ายกว่า 10 องค์กร ที่ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการให้สำเร็จด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร อาทิ Big Trees Project, Ageekculture, JaiTalad, คลองเตยดีจัง, Poonsuk Market โดยในส่วนของ GLAND ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้พื้นที่เพราะปลูก รวมถึงพื้นที่จอดรถกว่า 50 คัน และการบริหารจัดการพื้นที่ การดูแลภูมิทัศน์โดยรอบ ตลอดจนการดูแลในด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด นอกจากนี้ ยังได้เชื่อมโยงประสานงานกับพันธมิตรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการ g Garden ซึ่งต้องขอขอบคุณพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนเกิดเป็นโครงการดีๆ กลางใจเมืองในครั้งนี้ สำหรับโครงการ g Garden จะเริ่มเปิดให้บริการเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเป็นโครงการนำร่องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แบบชั่วคราวประมาณ 2 ปี และจะต่อยอดแนวคิดนี้สู่ที่ดินผืนอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อขยายผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้นต่อไป

นายโชคชัย หลาบหนองแสง ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงแหล่งผลิตแหล่งจำหน่าย ผลผลิตอินทรีย์และอาหารปลอดภัย กล่าวว่า ขอขอบคุณทางเซ็นทรัลพัฒนา และ GLAND ที่มอบพื้นที่ดีๆใจกลางเมืองที่หาได้ยากแบบนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้มีรายได้หมุนเวียนชั่วคราว สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในโครงการ อาทิ กิจกรรม Farm & Folk Market ตลาดอินทรีย์ อาหารปลอดภัย,กิจกรรมรับบริจาคโดยกลุ่มคลองเตยดีจัง, Workshop ปลูกผักแบบคนเมือง, Playground พื้นที่เล่นพื้นที่เรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ มีการส่งเสริมการฝึกการแยกขยะ หมุนเวียนเศษผัก เศษอาหาร นำกลับมาย่อยสลายเพื่อผลิตเป็นปุ๋ย เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจจะได้ลองสัมผัสสวนกลางเมืองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ 1) รูป ผ่านการมองดอกไม้ใบหญ้าหลากสี 2) รส ผ่านการชิมดอกไม้ ใบไม้ และเมนูเครื่องดื่มต่างๆ 3) กลิ่น ผ่านการสูดดมสมุนไพร กลิ่นหอมของดอกไม้ 4) เสียง ผ่านการได้ยินเสียงเพลง เสียงผึ้ง แมลง เด็ก และเสียงของความเงียบสงบใจกลางเมือง และ 5) การสัมผัส ผ่านการจับ ลงมือทำ ลงมือปลูก

ทั้งนี้ พอร์ตที่ดินของ GLAND ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยเซ็นทรัลพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 (The Grand Rama 9) พื้นที่ใจกลางเมืองบนพื้นที่ประมาณ 73 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพสูงในย่านธุรกิจแห่งใหม่ (The New CBD) ของกรุงเทพฯ โดยโครงการมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ธุรกิจ ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่าที่อยู่ภายใต้การบริหาร 3 แห่ง ได้แก่ 1) จี ทาวเวอร์ 2) เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ 3) ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ด้วยพื้นที่เช่าสุทธิในทุกโครงการรวมกันกว่า 145,000 ตารางเมตร, โครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 รวมทั้งหมด 1,991 ยูนิต โดยอยู่ระหว่างการขายและโอนยูนิตกลุ่มสุดท้ายเพื่อปิดโครงการได้ในที่สุด  และพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าสุทธิในอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมรวมกันกว่า 25,000 ตารางเมตร

นอกจากนี้ GLAND มีที่ดินที่รอการพัฒนาอยู่อีก 4 แห่ง รวมกันกว่า 190 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่ศักยภาพสูงในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว โดยที่ดินดังกล่าวประกอบด้วย

 

1.ที่ดินเปล่าในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9  ,2.ที่ดินบริเวณพหลโยธิน ซึ่งที่ดินทั้งสองแห่งอยู่ระหว่างการสรุปแผนการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส,3.ที่ดินบริเวณดอนเมือง ซึ่งนำไปพัฒนาโครงการนิรติ ดอนเมือง  และ 4.ที่ดินบริเวณกำแพงเพชร ซึ่งที่ดินทั้ง 4 แปลงนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคต

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*