นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติขยายเวลาดำเนินงานในระยะที่ 1 ของบริษัทนอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 290 วัน หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 2 สถานี คือ  สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) และสถานีนพรัตน์ (PK26) ทำให้มีปัญหาในการยกชิ้นงานสำเร็จรูปเข้าติดตั้งบริเวณทางวิ่ง เพราะไม่สามารถดำเนินการดับไฟฟ้าได้ตามแผนงาน

นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการดำเนินงานที่ทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน ระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู กับโครงการ Floodway ของกรมทางหลวง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างของสถานีแจ้งวัฒนะ 14 (PK11) สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) และสถานีทีโอที (PK13) รวมถึงกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยที่สถานีแยกปากเกร็ด (PK06)

อย่างไรก็ตาม ผู้รับสัมปทานได้จัดทำแผนการเปิดให้บริการเดินรถบางส่วน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เริ่มจากปลายทาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการและเดินรถระหว่างสถานีมีนบุรี (PK30) ถึงสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) เป็นระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร โดยจะยังไม่เปิดให้บริการที่สถานีนพรัตน์ (PK26) จะเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายน 2565

ระยะที่ 2 เริ่มจากศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการและเดินรถระหว่างสถานีมีนบุรี (PK30) ถึงสถานีถึงสถานีกรมชลประทาน (PK05) เป็นระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร โดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2565  และระยะที่ 3 เปิดให้บริการเต็มรูปตลอดเส้นทางจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ถึงสถานีมีนบุรี (PK30) ระยะทางประมาณ 34.5 กิโลเมตร จะเปิดให้บริการภายในเดือนกรกฎาคม 2566

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*