ดร.ซิวซี แซ่ตั้ง (ที่ 2 จากซ้าย ภาพที่ 1) และ ครอบครัววิทูรปกรณ์ ผู้แทนจากบริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด (VTH) ร่วมกับ คุณวัชรา ตันตริยานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย ภาพที่ 2 ) ประธานกรรมการ และ ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ที่ 2 จากขวา ภาพที่ 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และบริษัทย่อย ร่วมมือกันส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเงินบริจาค รวมมูลค่า 50 ล้านบาท แบ่งเป็น VTH (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ EPG) 45 ล้านบาท และ EPG ร่วมกับบริษัทย่อย 5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆ รวม 10 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช/ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ / โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา / โรงพยาบาลสมุทรปราการ / โรงพยาบาลบางพลี / โรงพยาบาลระยอง / โรงพยาบาลนิคมพัฒนา จ.ระยอง และ โรงพยาบาล จ.เลย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงยืดเยื้อ อีกทั้งการระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง สถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหลายแห่งทำงานหนัก ในขณะที่อุปกรณ์จำเป็นทางแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอ เราตระหนักดีถึงวิกฤตการณ์ดังกล่าว ด้วยปณิธาน “รับจากสังคม คืนสู่สังคม” จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรทางแพทย์ให้พร้อมรองรับและช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ด้วยการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยเงินบริจาครวมมูลค่า 50 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 10 แห่ง

ในนามของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมบริษัทย่อย ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละ ทุ่มเททำงานอย่างหนัก ขอให้ท่านปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*