นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำการเป็น Living Solutions Provider เปิดเผยว่า “จากการแพร่ระบาดต่อเนื่องของไวรัสหลากหลายสายพันธุ์ บริษัทได้วางมาตรการเชิงรุกโดยยกระดับการดูแลพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ควบคู่กับการดูแลคู่ค้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคมใกล้ขององค์กรและชุมชนรอบข้างให้เดินหน้าอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และอนาคตให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 2 มาตรการหลัก ดังนี้

มาตรการแรก คือ การดูแลพนักงานและครอบครัวพนักงาน แบ่งเป็น
1. จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยดำเนินการฉีดเข็มแรกให้กับพนักงานไปแล้ว และพนักงานทั้งหมดจะฉีดครบสองเข็มในไตรมาส 3 เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความมั่นใจระหว่างพนักงานด้วยกัน พร้อมกับสร้างความอุ่นใจให้กับผู้มาติดต่อที่สำนักงานและโครงการทุกแห่ง
2. สั่งวัคซีน booster เข็ม 3 และ 4 เตรียมปูพรมฉีดให้พนักงานและครอบครัว เสริมภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง

มาตรการที่ 2 สำหรับคู่ค้า
บริษัทได้ให้การสนับสนุนคู่ค้า ด้วยการดูแลช่วยเหลือแรงงานทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ เช่น การส่งมอบถุงยังชีพ การร่วมปรับปรุงแคมป์คนงาน เป็นต้น หลังจากภาครัฐมีการประกาศสั่งปิดแคมป์ สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง จากสถานการณ์โควิดเป็นระยะเวลา 1 เดือน ”

นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า “ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงสำหรับลูกค้าทุกคน วิกฤตโควิดครั้งนี้กินระยะเวลานาน เราต้องพร้อมรบอยู่เสมอ การสร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้า พนักงาน และคู่ค้า คือหัวใจสำคัญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*