การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ละระลอก นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงภาคธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว ยังส่งผลกระทบไปยังระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ระบบขนส่งทางราง  รถไฟฟ้าทั้ง BTSและ MRT   รวมถึงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่างได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน

เนื่องจากบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการต่างให้ความร่วมมือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่เชื้อ โดยเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นทำงานอยู่กับบ้านแบบ Work form Home มากขึ้น  ขณะที่คนทำงานในเมืองกรุงที่ต้องเดินทางไปทำงานก็กลัวการติดเชื้อในช่วงการเดินทางไปทำงาน จึงเลือกนำรถยนต์ส่วนตัวออกมาใช้แทน

โดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เมษายน-พฤษภาคม) ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3 กระจายไปในหลายพื้นที่ รวมถึงเกิดการแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดทะลุหลักแสนคน และมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยต่อวัน 2-3 พันคน ส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทั้งระบบลดลงต่ำที่สุดในรอบ1ปีที่ผ่านมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ได้รายงานจำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า BTS เฉพาะส่วนหลัก สถานีหมอชิต – สถานีอ่อนนุช และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีสะพานตากสิน  ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้า BTS แค่ 4.2 ล้านเที่ยวคน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนผู้โดยสารที่น้อยที่สุดในรอบ 1 ปี (มิถุนายน 2563-พฤษภาคม 2564)

และลดลงถึง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่มีผู้โดยสารใช้บริการ  6.7 ล้านเที่ยว  นอกจากนี้ยังลดลง 23.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวน 5,500,000 เที่ยวคน

เช่นเดียวกันกับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 90,000 เที่ยวคน ลดลงมากที่สุดในรอบ 5เดือนแรกของปี 2564  และลดลงถึง 38.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 147,000 เที่ยวคน และลดลง24.37% จากช่วงเดือนเดียวกันของปี 2563 ที่มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 119,000 เที่ยวคน

ส่วนจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก็ลดลงต่ำที่สุดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  โดยมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน 425,259 เที่ยวคน ลดลง 41.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเมษายนที่มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 725,690 เที่ยวคน และลดลงประมาณ 20.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีจำนวนผู้ใช้บริการ 534,779 เที่ยวคน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*