ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงครึ่งหลังปี 2563 ว่า  ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 5 จังหัด  คือ นครราชสีมา,ขอนแก่น,อุดรธานี,อุบลราชธานี และมหาสารคาม  มีจำนวนที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 297 โครงการ จำนวน 13,500 ยูนิต มูลค่ารวม 47,535 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านจัดสรร 250 โครงการ จำนวน10,620 ยูนิต มูลค่า 40,361 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 47 โครงการ จำนวน 2,880 ยูนิต มูลค่า 7,174 ล้านบาท ในจำนวนนี้ขายออกไปได้ใหม่จำนวน 1,135 ยูนิต รวมมูลค่า 3,585 ล้านบาท

ทำให้ยังมีสินค้าเหลือขายอยู่เป็นจำนวนมากถึง 12,365 ยูนิต รวมมูลค่าเหลือขาย 43,350 ล้านบาท  แบ่งออกเป็นบ้านจัดสรร 9,677 ยูนิต และคอนโดฯ จำนวน 2,688 ยูนิต

ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาถือว่ามีสต็อกสินค้าคอนโดฯเหลือขายมากที่สุด  จากจำนวนสินค้าเหลือขายสะสมจำนวน 5,666 ยูนิต ในจำนวนนี้เป็นคอนโดฯประมาณ 1,597 ยูนิต ขณะที่จำนวนคอนโดฯที่เปิดขายอยู่ในตลาดมีทั้งหมด  1,681 ยูนิต และเป็นคอนโดฯเปิดขายใหม่ 395 ยูนิต  แต่ในช่วงครึ่งหลังปี 2563 ที่ผ่านมาสามารถขายห้องชุดออกไปได้เพียงแค่ 84 ยูนิตเท่านั้น ลดลงจากช่วงเดียกันของปี 2562 ประมาณ 38.2%

โดยห้องชุดที่เหลือขายจะกระจุกตัวอยู่ในตลาดเมืองโคราชมากที่สุดจำนวน 972 ยูนิต ในจำนวนเป็นคอนโดฯที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จแล้วมากถึง 934 ยูนิต ส่วนที่เหลือจะกระจายอยู่ในย่านบ้านใหม่-โคกกรวดจำนวน 319 ยูนิต และเขาใหญ่ 218 ยูนิต

ส่วนระดับราคาขายห้องชุดที่เหลือมากที่สุดจะไม่เกิน 3ล้านบาทมีจำนวน 1,212 ยูนิต และตั้งแต่ราคา 3ล้านบาทขึ้นไปถึง5 ล้านบาทมีจำนวน 233 ยูนิต

ด้านนายนราทร ธานินพิทักษ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเสริมว่า จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของเมืองโคราชในช่วงสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีคอนโดฯเหลือขายอยู่ในตลาดประมาณ 1,325 ยูนิต โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ในเมืองจำนวน 471 ยูนิต บ้านเกาะ 427 ยูนิต หัวทะเลจำนวน 291 ยูนิต ส่วนบ้านใหม่และโคกกรวดมีจำนวน 136 ยูนิต

สำหรับภาพรวมของตลาดอสังหาฯในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีโครงการที่อยู่อาศัยระหว่างการขายจำนวนทั้งสิ้น 3,974 ยูนิต ในจำนวนนี้เป็นบ้านแนวราบ 3,270 ยูนิต และอาคารชุด 704 ยูนิต  โดยเป็นโครงการเปิดขายใหม่แค่ 411 ยูนิตเท่านั้น ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ประมาณ 45.1% และเป็นโครงการบ้านแนวราบทั้งหมด

ด้านยอดขายได้ใหม่มีจำนวน 346 ยูนิต เป็นยอดขายบ้านแนวราบ 267 ยูนิต และคอนโดฯแค่ 79 ยูนิตเท่านั้น โดยส่วนใหญ่เป็นคอนโดฯราคาไม่เกิน 3ล้านบาทที่ขายออกไปได้ 76 ยูนิต

ทำให้ในช่วงครึ่งหลังปี 2563 ที่ผ่านมายังมีห้องชุดเหลือขายอยู่ในตลาดขอนแก่นจำนวน  625 ยูนิต จากจำนวนสินค้าเหลือขายทั้งหมด 3,628 ยูนิต โดยเป็นห้องชุดที่มีราคาขายไม่เกิน 3 ล้านบาทเหลือขายมากที่สุด 541 ยูนิต

ส่วนทำเลที่มีสินค้าห้องชุดเหลือขายมากที่สุด 3อันดับ คือ บริเวรรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 477 ยูนิต บึงแก่นนคร 104 ยูนิต และบึงหนองโคตร 28 ยูนิต

ขณะที่ตลาดคอนโดฯที่อยู่ระหว่างการขายของจังหวัดอุดรธานี พบว่ามีจำนวนแค่ 124 ยูนิตตั้งอยู่ในเมืองอุดรธานีทั้งหมด โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2563 ที่ผ่านมาไม่มีการเปิดตัวคอนโดฯใหม่เข้ามาในตลาด มีแค่บ้านจัดสรรจำนวนเพียง 69 ยูนิตเท่านั้น

ส่วนสินค้าที่ขายได้ใหม่มีจำนวน 143 ยูนิต ลดลง 19.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นคอนโดฯแค่ 6 ยูนิตเท่านั้น  ทำให้ ณ สิ้นปี 2563 ยังมีสินค้าคอนโดฯเหลือขายอยู่ 118 ยูนิต จากจำนวนหน่วยเหลือขายท้งหมด1,360 ยูนิต

เช่นเดียวกับภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าในช่วงครึ่งปีหลัง 2563 มีโครงการเปิดขายใหม่เพียง 168 ยูนิตเป็นบ้านแนวราบทั้งหมด  ส่วนสินค้าที่ขายได้ใหม่มีจำนวน 112 ยูนิต เป็นสินค้าคอนโดฯ 14 ยูนิตเท่านั้น  ทำให้มีหน่วยสินค้าเหลือขายสะสมอยู่ในตลาดจำนวน 1,017 ยูนิต เป็นคอนโดฯประมาณ 221 ยูนิต ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคาไม่เกิน  2 ล้านบาทที่ยังมีสินค้าเหลือขายจำนวน 210 ยูนิต

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*