ก่อนหน้านี้สัก 3 – 4 ปีมีหลายคนพูดถึง “Co-Working Space” ว่าจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้ามาเตะตัดขาพื้นที่สำนักงานแบบเดิมๆ เพราะรูปแบบการทำงานของคนในช่วง 3 – 4 ปีก่อนหน้านี้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต เพราะคนสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบหรือกำลังเรียนหนังสืออยู่ออกมาเป็นเจ้านายตัวเองมากขึ้น รูปแบบขององค์กรในปัจจุบันที่เน้นองค์กรขนาดเล็ก มีความยืดหยุ่นของสายการบังคับบัญชา และรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ รวมไปถึงการใช้สังคมออนไลน์ในการขายสินค้ากลายเป็นทางเลือกที่คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยให้ความสนใจมากกว่าการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน พื้นที่สำนักงานแบบเดิมๆ อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ต้องการของบริษัทอีกต่อไป

แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานกลายเป็นว่า “Co-Working Space” ต่างหากที่ยืนระยะไม่ได้ เพราะหลายแห่งไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ทำงาน หลายแห่งคือพื้นที่ส่วนหนึ่งของร้านกาแฟ ร้านอาหาร แต่ดัดแปลงออกมาเพื่อให้คนเช่าทำงานได้ แล้วบอกว่านี่คือ “Co-Working Space” ซึ่งในช่วง 3 – 4 ปีก่อนหน้านี้จะเห็นได้เยอะเลยว่าไปที่ไหนก็มีแต่ “Co-Working Space” ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ และสุดท้าย “Co-Working Space” จำนวนมากที่ล้มหายตายจากไป แม้แต่รายใหญ่ๆ ที่มาก่อนคนอื่นได้รับเงินทุนจากต่างประเทศก็ยังต้องหาทางออกทางอื่นเลย ทำแบบเดิมๆ ต่อไปไม่ไหวแล้ว “Co-Working Space” จริงๆ แล้วอาจจะเหมาะกับการทำงานชั่วคราวไม่นาน แต่ถ้าคนที่ต้องการทำธุรกิจจริงจังการมีที่ทำงานจริงๆ เป็นอะไรที่ตอบโจทย์กว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านตนเอง หรือพื้นที่สำนักงานเล็กๆ ในพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปต่างๆ ที่มีทางเลือกหลากหลาย และมีบริการต่างๆ ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นมากกว่า

พื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปทั้งที่เป็นของคนไทยและต่างชาติมีขยายตัวต่อเนื่อง และสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งของพื้นที่สำนักงานแบบเดิมๆ เพราะผู้ประกอบการพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปทุกรายเข้าไปเช่าพื้นที่สำนักงานในอาคารสำนักงานเพื่อให้บริการพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปกันทั้งนั้น เจ้าของอาคารสำนักงานเองก็ยินดีเพราะผู้ประกอบการพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปให้เช่าทุกรายนั้นเช่ากันทีละหลายร้อยตารางเมตรหรือเหมาทั้งชั้น และบางรายอาจจะมากกว่า 1 ชั้น อาคารสำนักงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 4 – 5 ปีให้หลังเข้าไปนำเสนอพื้นที่ตัวเองกับผู้ประกอบการพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปทุกราย นอกจากนี้ผู้ประกอบการพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปบางรายที่เป็นต่างชาติมีสาขาทั่วโลกมีบริการสำหรับสมาชิกว่าสามารถเข้าทำงานที่สาขาใดก็ได้ในโลกไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งตรงกับความต้องการของหลายบริษัทต่างชาติที่ไม่ได้ต้องการพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่แต่จำเป็นต้องมีพนักงานกระจายอยู่ในหลายๆ ที่ทั่วโลก อีกทั้งไม่จำเป็นต้องมีพนักงานทำความสะอาดหรือพนักงานต้อนรับคอยรับโทรศัพท์ด้วยเพราะพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปมีให้บริการอยู่แล้ว บางบริษัทขนาดใหญ่ก็เช่าพื้นที่สำนักงานแบบนี้ให้พนักงานของตนเองแทนที่จะเช่าพื้นที่สำนักงานทั่วไป

อุปสรรคจริงๆ ของตลาดพื้นที่สำนักงานนั้นเห็นได้ชัดเจนในตอนที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะคนจำนวนมากจำเป็นต้องอยู่บ้านเพื่อทำงานไม่ต้องเดินทางไปทำงานที่บริษัทหรือพื้นที่ทำงานของตนเองแบบปกติ เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส และเป็นการป้องกันตนเองด้วย ซึ่งเป็นไปตามการขอความร่วมมือของรัฐบาล ซึ่งจะเห็นได้ชัดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดรอบแรกตอนกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 หรือช่วงประมาณวันที่ 15 มีนาคมเป็นต้นมา ซึ่งจากกราฟข้อมูลการเดินทางของบุคคลในชุมชนสําหรับสถานการณ์โควิด-19 จะเห็นได้ชัดเจนว่าคนเดินทางไปที่ทำงานลดลงแบบชัดเจน ในขณะที่กราฟในฝั่งของการอยู่ในบ้านก็มากขึ้นสวนทางกันทันที หลังจากนั้นแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเริ่มดีขึ้น คนก็ยังไม่ได้กลับมาทำงานกันเป็นปกติเพราะกราฟยังคงต่ำกว่า 0 ต่อเนื่อง เพียงแต่ไม่ได้ลดลงมากแบบเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2563

การทำงานที่บ้านกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อธุรกิจพื้นที่สำนักงานในปัจจุบันแบบชัดเจน เพราะตอนนี้หลายบริษัทที่เช่าพื้นที่สำนักงานอยู่มีความคิดที่จะลดการเช่าพื้นที่สำนักงานลง ทั้งที่เกิดจากการลดจำนวนพนักงานลงเพราะปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน และลดจำนวนพนักงานลงในระยะยาวเพื่อเปลี่ยนไปจ้างพนักงานแบบชั่วคราวตามบริษัทรับจ้างต่างๆ เพื่อลดรายจ่ายต่อเนื่อง รวมไปถึงให้พนักงานส่วนหนึ่งของบริษัททำงานที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่บริษัท ซึ่งจะมีผลให้บริษัทไม่จำเป็นต้องเช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อรองรับพนักงานทั้ง 100% อาจจะมีโต๊ะ เก้าอี้หรือที่นั่งทำงานให้เพียงแต่ไม่ใช่ที่นั่งประจำตายตัว ของใช้ส่วนตัวก็จะไม่สามารถนำมาวางที่โต๊ะทำงานของตนเองได้อีกต่อไป ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องหลายบริษัททั่วโลกประกาศออกมาแล้วว่าจะนำมาเป็นเรื่องปฏิบัติต่อเนื่องหลังจากที่วิกฤตไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

ดังนั้นตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เพราะยังมีที่ดินหลายแปลงที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการพัฒนาเป็นอาคารสำนักงาน ความต้องการพื้นที่สำนักงานหลังจากโควิด-19 อาจจะลดลงจริง แม้ว่าจะลดลงไม่มากแต่ก็มีผลต่อพื้นที่สำนักงานที่จะเพิ่มขึ้นมหาศาลแบบที่เห็นแน่นอน เพราะเอาจริงๆ แล้วตอนนี้ความต้องการพื้นที่สำนักงานต่อปีก็น้อยกว่าพื้นที่สำนักงานที่สร้างเสร็จใหม่ในแต่ละปีอยู่แล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*