รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า เสนอแนวทางการพัฒนาระบบราง 3 หัวข้อ พร้อมย้ำมุ่งมั่นในการเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดงภายใน 11 เดือน อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนเปิดให้บริการ
รมวคมนาคมร่วมหารือสหภาพแรงงานฯ ก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้นายชิตพล พรหมดนตรี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้าและคณะเข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการเดินรถในโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง และผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ กระทรวงคมนาคม ซึ่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้าได้เสนอแนวทางการพัฒนาระบบราง ดังนี้

1. สนับสนุนให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าของภาครัฐ

2. แผนดำเนินความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน Public-Private Partnership (PPP) ควรจะมีผู้แทนจากสหภาพแรงงานฯ เป็นคณะทำงานร่วมในการให้ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล

3. เพิ่มพันธกิจให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในการดำเนินงานด้านการซ่อมบำรุง และการเดินรถในโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ขอให้สหภาพแรงงานฯ ชี้แจงและทำความเข้าใจกับพนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้มุ่งมั่นในการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ในช่วงระยะเวลา 11 เดือน ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างเต็มที่และให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อพิสูจน์ความสามารถของบริษัทฯ ว่าสามารถจัดการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*