UV ผนึก BGRIM ลงทุนธุรกิจพลังงานหนุนอสังหาฯ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯยูนิเวนเจอร์ฯผนึกบี.กริม เพาเวอร์ฯ ลงทุนธุรกิจพลังงานครอบคลุมหลากหลายรูปแบบหนุนธุรกิจอสังหาฯ ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า 400-500 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 3 ปี สร้างความแกร่ง 2 กลุ่มธุรกิจ
UV ผนึก BGRIM ลงทุนธุรกิจพลังงานหนุนอสังหาฯ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
นายกำพล ปุญโสณี
นายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด หรือ UVBGP ร่วมกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ในสัดส่วน 55% ของมูลค่าทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท และมี BGRIM ถือหุ้นในสัดส่วนที่เหลืออีก 45% โดยมีเป้าหมายเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ครอบคลุมโครงการพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยนํ้า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน โรงไฟฟ้าชีวะมวล บริการ energy solution และโครงการสมาร์ทกริด โดยตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า 400-500 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ในการผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ BGRIM ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นการพัฒนาต่อยอดความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และถือเป็นโอกาสในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ตามเป้าหมายของ UV ในการสร้าง Portfolio การลงทุนให้มีความสมดุล พร้อมกันนั้น ยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้าน Diversification และ Opportunistic Investment เป็นการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ UV มีความเชี่ยวชาญทั้งในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย, อาคารสำนักงานให้เช่า และโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ UV จะช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการลงทุน พัฒนา บริหารจัดการและดำเนินโครงการในด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่าน UVBGP ร่วมกับ UV

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*