บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและระบบคุณภาพ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2563 โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากงาน SET Awards 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาไปสู่การสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อประกาศเกียรติคุณ เชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*