ไทยแลนด์ อีลิท หนุนรัฐกระตุ้นอสังหาฯ เปิดตัว Elite Flexible One | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯไทยแลนด์ อีลิท จับมือ ททท และศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เปิดตัว Elite Flexible One หวังดึงนักลงทุนต่างชาติผ่านสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด เพื่อช่วยกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เริ่ม 1 มกราคม 2564

 

นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินงานโครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท กล่าวว่า จากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยายสิทธิประโยชน์รองรับกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อสูง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ ขายโครงการได้เร็วขึ้น สร้างกระแสเงินสด และทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ด้วยดี รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านบัตรสมาชิกฯ ในรูปแบบของโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One” โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องมีการลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในประเทศไทยที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมเข้าอยู่อาศัย ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อตอบสนองแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในการดึงให้กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ผ่านโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One”ซึ่งโปรแกรมพิเศษนี้จะมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (เริ่ม 1 มกราคม 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565)

เพื่อดึงชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย
ชาวต่างชาติที่มีคุณภาพระดับสูง (High -End )
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One” นั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติที่มีศักยภาพในการลงทุนสูง (High-End) โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและต้องมีการทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือกันกับบริษัทฯ จึงจะสามารถดำเนินการในโปรแกรมพิเศษนี้ได้ โดยโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One” จะสนับสนุนให้เอกชนจากภาคอสังหาริมทรัพย์ เสนออีลิทคาร์ดขายร่วมในแพ็คเกจ

ไทยแลนด์ อีลิท หนุนรัฐกระตุ้นอสังหาฯ เปิดตัว Elite Flexible One | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
นายสมชัย สูงสว่าง

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า ไทยแลนด์ อีลิท เป็นส่วนหนึ่งในมาตราการสำคัญของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพหลายมิติให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ขอเชิญชวนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับโปรแกรมพิเศษ“Elite Flexible One” เพื่อร่วมมือกันในการช่วยเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติโดยเร็วต่อไป

ไทยแลนด์ อีลิท หนุนรัฐกระตุ้นอสังหาฯ เปิดตัว Elite Flexible One | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯสำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขของบัตรสมาชิกประเภท Elite Flexible One” นั้น มีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้สมัครต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมซึ่งมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และจะได้เป็นสมาชิกบัตรไทยแลนด์ อีลิท ตามประเภทบัตรที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้สมัครที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโปรแกรม Elite Flexible One จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปีไทยแลนด์ อีลิท หนุนรัฐกระตุ้นอสังหาฯ เปิดตัว Elite Flexible One | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
  • เอกสารหลักฐานสำหรับการยื่นสมัครบัตรประเภท “Elite Flexible One”

1 หลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
2 หลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
3 ผู้สมัครต้องมีหนังสือเดินทางต่างประเทศ
4 ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
5 ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*