รฟม รับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ สุริยศศิธร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯวันนี้ (27 พ.ย.2563) นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้ารับมอบรางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ในรางวัลรองชนะเลิศ ปฏิทินแขวน และสมุดบันทึก ชุด “The Reflection of Civilization” ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ซึ่งพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1-2 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

รฟม รับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ สุริยศศิธร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯผลงานปฏิทินแขวน และสมุดบันทึก ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทั้ง 2 รางวัล ของ รฟม. นี้ เป็นผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ชุดสิ่งพิมพ์ปีใหม่ 2563 ภายใต้แนวคิด “The Reflection of Civilization” ที่สื่อสารถึงพันธกิจขององค์กร ในการมุ่งมั่น พัฒนา ต่อขยายความสุขเพื่อความสะดวกสบายทุกการเดินทาง เชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟฟ้าไปสู่ทุกมุมเมือง ควบคู่ไปกับการคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงาม สะท้อนภาพความรุ่งเรืองสู่สายตาของผู้มาเยือน เสมือนการผสมผสานเทคโนโลยีกับวิถีชุมชนให้สอดประสานร่วมกันอย่างลงตัว เพราะเทคโนโลยี คือภาพสะท้อนความเจริญงอกงามทางอารยธรรมของมนุษย์ เพื่อการพัฒนาไปสู่ความศิวิไลซ์ อย่างยั่งยืนและมีความสุข

ทั้งนี้ รฟม. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผ่านผลงานสร้างสรรค์ ที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับทิศทางการดำเนินภารกิจขององค์กร เพื่อช่วยจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน สอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งรางวัล “สุริยศศิธร” ที่สืบสานมายาวนานกว่า 40 ปีนี้ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

รฟม รับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ สุริยศศิธร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

รฟม รับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ สุริยศศิธร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

รฟม รับ 2 รางวัลรองชนะเลิศ สุริยศศิธร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*