สิงห์ เอสเตท  ตอกย้ำสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ประกาศความพร้อมให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะขอไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 180,000,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งหมด ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

 

 นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “S” กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำ ด้วยต้นทุนทางการเงินในระดับใกล้กับต้นทุนทางการเงินจากหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงสามารถทำการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าวโดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อสถานะการเงินของบริษัทฯ  รวมถึงรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.86 เท่าได้อีกด้วย

สิงห์ เอสเตทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพแรงหนุนกลุ่มบุญรอด สร้างความแข็งแกร่งการเงิน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
นายนริศ เชยกลิ่น

“ด้วยการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนที่ต่ำมาก ทำให้ธนาคารมั่นใจที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินกับเรา เพื่อขยายธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มบุญรอด บริวเวอรี่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของเรา ยังคงมั่นใจและคงสัดส่วนการถือครองหุ้นในสิงห์ เอสเตท ไว้ใกล้เคียงเดิมเช่นกัน” นายนริศ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. (“SPM SG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่า ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 Credit Suisse AG สาขาฮ่องกง (“CS”) ได้คืนหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 626,301,966 หุ้น ให้แก่ SPM SG ตามที่ได้มีการเลิกสัญญายืมและให้ยืมหุ้น (“SBL Transaction”) ที่ทำขึ้นระหว่าง SPM SG และ CS ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะทำให้การถือครองหุ้นของบริษัทฯ โดย SPM SG เพิ่มขึ้นจาก 3.41% เป็น 12.55 %  ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และการถือครองโดยกลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีจำนวนรวมกันเท่ากับ 47.88 % ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับก่อนที่จะมีการเข้าทำสัญญายืมและให้ยืมหุ้น แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯในมุมมองของบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด

เกี่ยวกับสิงห์ เอสเตท

สิงห์ เอสเตท เป็นบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักปรัชญาการเติบโตอย่างยั่งยืน รักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตด้วยพอร์ทการลงทุนที่มีความสมดุลและหลากหลายจากการพัฒนาธุรกิจพื้นที่ค้าปลีก พื้นที่สำนักงานให้เช่า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่พักอาศัย มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทลงทุนและโฮลดิ้งระดับโลก ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และนำเสนอคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*