สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เซ็น MOU ร่วม TPQI และเว็บไซต์ TERRABKK ยกระดับนายหน้าไทย” ขึ้นแท่นเป็นนายหน้ามืออาชีพ ด้วยการใช้มาตรฐานอาชีพคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล สร้างความมั่นใจผู้บริโภคใช้บริการนายหน้าฯ ตัดตอนความยุ่งยากเรื่องการซื้อขาย
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สคช. หรือ TPQI  เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้มองเห็นถึงความสำคัญของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย มาโดยตลอด เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ มีมูลค่าหลายแสนล้าน และมีรายได้ที่มหาศาล ซึ่งการที่มีผู้เข้ามาดำเนินธุรกิจนายหน้าฯจะต้องได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ โดยที่ผ่านมามีนายหน้าชาวต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่นายหน้าฯคนไทยก็ยังมีความได้เปรียบ เพราะอยู่ในประเทศไทยและทราบบริบทได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้จะต้องมีการสร้างระบบให้มีการซื้อขายที่มีมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากทั้งคนไทยและต่างชาติ ซึ่งในบางประเทศจะต้องมี License จึงจะสร้างความเชื่อมั่นจะผู้ใช้บริการได้
ดังนั้นภาครัฐควรให้การสนับสนุนรับรองความเป็นมืออาชีพนายหน้าฯทั้ง 8 ระดับ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับนายหน้าฯไทย ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และรายได้ก็จะตกเป็นของคนไทย
ล่าสุดได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (MOU)  กับสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไท เป็นระยะเวลา 3 ปี ในการผลักดันนายหน้าฯคนไทยที่ผ่านการสอบและประเมินจาก TPQI ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 3,700 ราย ให้เข้าไปสู่แอปพลิเคชั่นของสถาบัน เพื่อให้ผู้ที่กำลังต้องการใช้บริการนายหน้าฯ มีความเชื่อมั่นในการใช้บริการมากขึ้นอีกทั้งยังได้ร่วมมือกับเว็บไซต์TERRABKK ที่ได้พัฒนาระบบขึ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้งานของนายหน้ามืออาชีพ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อขายอสังหาฯ ได้ง่าย สร้างความมั่นใจในการขายผ่านเว็บไซต์อีกด้วย

 ดร.นพดล กล่าวเพิ่มเติมว่า การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่ต้องศึกษารายละเอียด หากไม่มีความรู้หรือประสบการณ์อาจทำให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้ ยิ่งหลังการระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 อาจเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันมากขึ้น นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการซื้อขายที่ทำให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบาย มั่นใจ และมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือทุกขั้นตอน ที่สำคัญช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงของการซื้อขาย โดยเฉพาะบ้านมือสองที่ต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ทั้งสภาพบ้าน เอกสารที่ดิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความยุ่งยาก การซื้อขายผ่านนายหน้าจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ผู้บริโภคจะไว้วางใจนายหน้าได้อย่างไร จึงเป็นสิ่งที่  TPQI และสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ร่วมมือกันจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้ขึ้น

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่ผ่านการประเมินได้การรับรองจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง  TPQI เป็นบทพิสูจน์ขั้นสำคัญว่านายหน้าฯ รายนั้นจะสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง มีประสบการณ์ ความรู้ ความน่าเชื่อถือ ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคปัจจุบัน สคช. ร่วมกับสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย องค์กรกลางซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการนายหน้าฯ จัดทำมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กระทั่งผลิตนายหน้าฯ มืออาชีพออกสู่ตลาดแล้วกว่า 3,700 คน และอีกหนึ่งช่องทางที่  TPQI และสมาคมนายหน้าฯ ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการใช้งานนายหน้าฯ มืออาชีพได้จริง จึงจับมือเครือข่ายพันธมิตร จัดทำระบบการค้นหานายมืออาชีพผ่านเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการยืนยันความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะสามารถซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของเขาได้ผ่านนายหน้ามืออาชีพของจริง เพราะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่นี่มืออาชีพดร.นพดล กล่าวในที่สุด

นายประวิทย์ อนุศิริ
ด้านนายประวิทย์อนุศิรินายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate Broker Association :TREBA) กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดนายหน้าอสังหาฯในประเทศไทย จะมีสัดส่วนหน้าจากต่างชาติมากถึง 70% และคนไทยมีเพียง 30% โดยเป็นนายหน้าฯที่ผ่านการประเมินกว่า 3,700 คน จาก 8 ระดับ แบ่งเป็นสมาชิกที่เป็นในรูปแบบบริษัท จำนวน 200 บริษัทและรายบุคคลอีกหลายพันคน ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมฯมีความกดดันมาโดยตลอด เพราะไม่มีความแข็งแกร่งพอ จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ
โดยความร่วมมือกับ TPQI ในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สนับสนุนให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาฯ ได้เข้าสู่ระบบการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ ลงระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ TERRABKK.COM ซึ่งจะทำให้การประกาศเสนอขายทรัพย์มีความน่าเชื่อถือ และเพิ่มช่องทางการขายให้กับนายหน้าอสังหาฯมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย อาชีพนายหน้าอสังหาฯจะบูมมากยิ่งขึ้น เพราะจะต้องมีการซื้อขายที่อยู่อาศัย ผ่านระบบนายหน้ามากขึ้น 30-40% แต่ทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขาย จะต้องมีการติดต่อกันมาก่อนหน้านี้ โดยปัจจุบันมีหน้าหน้าฯเข้ามาสู่ระบบมากขึ้น จากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อหาอาชีพที่ 2-3 สำรองจากอาชีพหลัก รวมไปถึงผู้ประกอบการอสังหาฯก็มีการนำสินค้ามาขายผ่านนายหน้าฯมากขึ้น
นางสาวสุมิตรา วงภักดี

ด้านนางสาวสุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ TERRABKK.COM กล่าวว่า https://www.terrabkk.com/agent จะเป็นช่องทางบริการด้านอสังหาฯ สำหรับนายหน้าอสังหาฯที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้สามารถเข้ามาลงทะเบียนใช้บริการ Web Page Terrabkk ได้ฟรีเพื่อสร้างโปร์ไฟล์บนระบบออนไลน์ เพิ่มความน่าเชื่อถือ ยกระดับมาตรฐานนายหน้าด้วยเครื่องหมายมืออาชีพและนายหน้ามืออาชีพที่ลงทะเบียนในโครงการ จะได้รับสิทธิพิเศษอื่นเพิ่มเติมอีกด้วย  อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ผู้ซื้อสามารถเลือกนายหน้า เลือกทรัพย์พร้อมขายที่มีอยู่ในเว็บไซต์มากถึง 300,000 ยูนิต ซึ่งเป็นจำนวนที่กว่ากว่าในปี 2562 ถึงเกือบ 2 เท่าตัว หรือหากเป็นสินทรัพย์สะสม 6 ปี ก็มีมากกว่า 1 ล้านยูนิต ซึ่งผู้ซื้อสามารถค้นหาข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพราะมีฐานข้อมูลให้อัปเดทอย่าต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้ตลาดบ้านมือสองเกิดขึ้นและเป็นมาตรฐานเท่าเทียมตลาดต่างประเทศ

โดยการใช้งานบนระบบ Web Page Terrabkk แบ่งเป็น

1.Agent Finder: ฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อให้ผู้ซื้อ สามารถค้นหานายหน้ามืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งรายทำเล หรือเฉพาะทรัพย์ ได้ตรงความต้องการของลูกค้า ซึ่งฟังก์ชั่นนี้จะทำให้นายหน้าเข้าใกล้กลุ่มลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้มากขึ้น

2.Agent Profile: หน้า Profile แนะนำตัวของนายหน้ามืออาชีพ ที่ได้ลงทะเบียนในโครงการบนWeb Page Terrabkk ส่วนสำคัญของการสร้างต้วตนในโลกออนไลน์ของ นายหน้ามืออาชีพ ให้เข้าถึงผู้ที่กำลังต้องการซื้อขายบ้านได้ง่ายขึ้น อาทิ ข้อมูลส่วนตัว, ความเชี่ยวชาญ, ทรัพย์ที่ประกาศ, รีวิวจากลูกค้าที่เคยรับบริการ และช่องทางการติดต่อ ที่ Terrabkk ได้พัฒนาให้ระบบสื่อสารกับลูกค้าสะดวกมากขึ้น สามารถนัดชมทรัพย์ที่ลูกค้าสนใจได้จากหน้าเว็ปไซต์ทันที

นอกจากนี้นายหน้ามืออาชีพ จะได้รับ 4 สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

1.สมัครสมาชิกฟรี : เฉพาะนายหน้าที่ผ่านการรับรองจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

2.โฆษณาปักหมุดนายหน้าแนะนำ ฟรี 1 เดือน

3.ลงประกาศ 20 ทรัพย์ ฟรี 3 เดือน

4.เข้าร่วมการจัดกิจกรรมของ Terrabkk ฟรี หรือ ราคาพิเศษรอบVIP

“TERRABKK มีความตั้งใจในการพัฒนาระบบ เพื่อร่วมส่งเสริมยกระดับวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ ผ่านระบบออนไลน์ ให้ลูกค้ามั่นใจและสามารถตรวจสอบความเชี่ยวชาญและบริการได้และเพิ่มช่องทางการโปรโมททรัพย์ ซื้อขาย ในระบบออนไลน์ได้มากขึ้นนางสาวสุมิตรา กล่าวในที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*