เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ 2 ฉบับ เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่

1 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้

หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยการประกอบเกษตรกรรม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยการประกอบเกษตรกรรม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ2 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม โดยมีเนื้อสาระดังนี้

หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยการประกอบเกษตรกรรม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยการประกอบเกษตรกรรม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยการประกอบเกษตรกรรม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยการประกอบเกษตรกรรม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยการประกอบเกษตรกรรม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

คลิกอ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา>> หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และ หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*