เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ 2 ฉบับ เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่

1 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้

2 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม โดยมีเนื้อสาระดังนี้

คลิกอ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา>> หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และ หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*