ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการ “ บสย. ตู้ปันสุข ” เพื่อร่วมแบ่งปัน และบรรเทาทุกข์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในย่าน เพชรบุรีตัดใหม่ เอกมัย และทองหล่อ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง นม แปรงสีฟัน น้ำดื่ม ณ สำนักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ บสย. จะนำ “บสย. ตู้ปันสุข” กระจายสู่ชุมชนในจังหวัดต่างๆ ณ จุดที่ตั้งสำนักงานเขต บสย. อีก 10 เขตทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังค่านิยมการช่วยเหลือแบ่งปันในชุมชนและสังคมไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมและการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*