ออลล์ อินสไปร์ฯ แจงผลประกอบการไตรมาสแรกปี 63 มีรายได้ 678.78 ล้านบาท ลดลง20.37% จากช่วงเดียวกันของปี62 ขณะที่กำไรสุทธิ จำนวน 113.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.67%
นายธนากร ธนวริทธิ์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ได้ส่งรายงานแสดงข้อมูลงบการเงินไตรมาส1/2563  ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยนายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ALL ได้ชี้แจงถึงภาพรวมผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทว่า ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2563 มีรายได้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ 678.78 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงจำนวน 173.58 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 20.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีรายได้ 852.36 ล้านบาท โดยในไตรมาส1/2563 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 615.56 ล้านบาท คิดเป็น 90.69% ของรายได้รวม

โดยเป็นการรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ ได้แก่ ปิด โครงการ The Excel Groove มูลค่ารวม 1.88 ล้านบาท,โครงการ The Excel Khukot มูลค่ารวม 4.05 ล้านบาท และ โครงการ Rise Rama 9 มูลค่ารวม 6.53 ล้านบาท และจากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ The Impression Phuket มูลค่ารวม 158.06 ล้านบาท และโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 71 มูลค่ารวม 354.72 ล้านบาท และจากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Vision LadpaoNawamin มูลค่ารวม 90.38 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 7.97 ล้านบาท คิดเป็น 1.17% ของรายได้รวม ลดลงจำนวน 1.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562 รายได้จากการให้บริการ ลดลง จากการขายห้องชุดให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นของบริษัทย่อยลดลง

และรายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการยกเลิกสัญญา รายได้ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ รวมเป็นจำนวน 55.24 ล้านบาท คิดเป็น  8.14% ของ รายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2562 จำนวน 37.27 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 207.46% ส่วนใหญ่รายได้ อื่นที่เพิ่มขึ้นเนื่องการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย ด้วยเหตุสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ส่งผลให้ลูกค้ายกเลิกสัญญาและยินยอมให้ดำเนินการยึดเงินรับล่วงหน้าจ้างลูกค้า

อีกทั้งกลุ่มบริษัทมี 3 รายได้ค่าบริหารงานโครงการกับบริษัทที่มีการร่วมลงทุน ได้แก่ โครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 ,โครงการ The Impression Ekkamai,โครงการ Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic และรายได้ดอกเบี้ยรับ

อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1/ 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าจำนวน 5.46 ล้านบาท ลดลง 62.43% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 เนื่องจากได้มีการ เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 50 จำนวน 80 ห้อง มูลค่ารวม 157.76 บาท ส่งผลให้ กำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 1 ประจำปี 2563  เท่ากับ 6.67 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการร่วมค้า 51%) อย่างไรก็ตาม โครงการ The Impression Ekkamai ของบริษัท เอเอชเจ เอกมัย จำกัด ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างของโครง ทำให้ยังเกิดผลขาดทุนจากการพัฒนาโครงการ

สำหรับกำไรสุทธิ งวดไตรมาส 1 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 113.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 16.67% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 16.66 ล้านบาท คิดเป็น 16.53% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากงวดเดียวกันปี 2562

ผลการดำเนินงาน กลุ่มบมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*