วันนี้(5 พ.ค.2563)บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่องการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 723 อาคารเตียวฮงสีลม ชั้นที่ 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จำกัด(“PCC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ100) ในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และ PCC ต่อศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และ PCC ต่อศาลแล้วในวันที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ศาลได้รับคำร้องดังกล่าวของบริษัทฯ และ PCC แล้ว และกำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งบริษัทฯ และ PCC เป็นผู้ทำแผนในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดย

  1. บริษัทฯ และ PCC ในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล
  2. บริษัทฯ และ PCC เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ หากศาลมีคำสั่งตั้งบริษัทฯ และ PCC เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บรรดาอำนาจ หน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯและ PCC จะตกเป็นของบริษัทฯ และ PCC ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ตามกฎหมาย
  3. แนวทางการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และ PCC คือการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะสามารถโอนกรรมสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อโดยเบื้องต้นสถาบันการเงินได้ตกลงที่จะให้การสนับสนุนโครงการนิมิต หลังสวน เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ หลังจากที่ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผน

อนึ่ง :ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 7,858 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมรวมจำนวน 11,492 ล้านบาท โดยหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าวรวมถึงเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหนึ่ง (“ธนาคาร”) จำนวน 10,458 ล้านบาท  ** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างก

สำหรับโครงการนิมิต หลังสวน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ว่า 2 ไร่ พัฒนาเป็นโครงการที่พักอาศัยแบบฟรีโฮลด์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี 54 ชั้นตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนหลังสวน ใกล้สวนลุมพินี โดยโครงการนิมิต หลังสวน ได้รับการออกแบบและก่อสร้างได้มาตรฐานสากลสูงสุดรวมมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท โดยมีแบบขนาด 2 – 4 ห้องนอน และเพนท์เฮ้าส์ แต่ละเรสซิเดนซ์มีเพดานสูง 3 เมตรขึ้นไป ประกอบด้วย ที่พักอาศัยระดับไฮเอนด์ จำนวน 189 ยูนิต ประกอบด้วย แบบ 2 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 77-168 ตารางเมตร (ตร.ม.) ,แบบ 3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 136-218  ตร.ม.,แบบ 4 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ใช้สอย 268-336 ตร.ม. และเพนท์เฮ้าส์ 640 ตร.ม.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*