ตลอดระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หน่วยงานภาครัฐและธนาคารกลางในต่างประเทศ ได้ออกประกาศมาตรการทางการคลังและการเงินเพื่อเยียวยาและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ของแต่ละประเทศ ดังนี้

 ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

    1. มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและSMEs
    2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
    3. มาตรการดูแลครัวเรือนและการจ้างงาน
    4. มาตรการรักษาเสถียรภาพ

*คลิกอ่าน >>สรุปมาตรการเพื่อเยียวยาและลดผลกระทบของ COVID-19 ในต่างประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*