ธปท ใครถือตราสารหนี้ภาคเอกชนบ้าง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ ได้รายงานข้อมูลสถิติตราสารหนี้ภาคเอกชนที่น่าสนใจจาก ธปท.: ใครถือตราสารหนี้ภาคเอกชนบ้าง?

พ.ร.ก. การสนับสนุนสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (BSF) เป็นมาตรการดูแลและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 3.6 ล้านล้านบาท จากข้อมูลพบว่าคนที่ถือตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นการลงทุนจากประชาชนทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่ลงทุนผ่านกองทุนรวม สหกรณ์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญ และประกันสังคม รวมกว่า 70% ของตราสารหนี้ทั้งหมด  ขณะที่มีนักลงทุนต่างชาติเพียงแค่ 0.2% หรือมูลค่า 9,000 ล้านบาท ของยอดคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งหมดธปท ใครถือตราสารหนี้ภาคเอกชนบ้าง | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*