สิงห์ เอสเตทฯ ประกาศเพิ่ม  4 มาตรการ ให้ความช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานใน 3โครงการของกลุ่ม โดยมุ่งเน้นความเหมาะสมและยืดหยุ่นตามความต้องการและสถานการณ์ของผู้เช่าแต่ละราย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
นายนริศ เชยกลิ่น
นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ รวมถึงมาตรการของภาครัฐในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จนหลายบริษัทต้องมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home (WFH)  เพื่อลดการเดินทางและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสนั้น ทาง สิงห์ เอสเตท ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดกับผู้เช่าพื้นที่สำนักงานจึงได้ออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานใน 3 โครงการของกลุ่ม S ได้แก่ อาคารซันทาวเวอร์ส ,อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ และอาคารเมโทรโพลิส ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างดีที่สุด

โดยมาตรการที่ออกมานี้มุ่งเน้นความเหมาะสมและยืดหยุ่นตามความต้องการและสถานการณ์ของผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่

-ให้ส่วนลดค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าบริการ และค่าที่จอดรถ ในเดือนเมษายน 2563 โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

-ให้แบ่งชำระค่าเช่า ค่าบริการและค่าที่จอดรถได้ 50-100% รวมถึงขยายเวลาชำระเงินจากวันที่ 5 เมษายน ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยไม่คิดดอกเบี้ย

-คืนเงิน 20% สำหรับค่าที่จอดรถทั้งของบริษัทและผู้เช่า และคืนเงิน 5% ของค่าโอทีแอร์และค่าไฟฟ้า

-เมื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปแล้ว บริษัทฯ จะจัดพื้นที่สื่อให้ผู้เช่าในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง


“สิงห์ เอสเตทฯ ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคู่ค้า และพันธมิตรทางการค้า ด้วยความจริงใจและห่วงใย เพื่อร่วมเคียงข้างก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นายนริศ กล่าวในที่สุด

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*