ไบเทค สนองนโยบายรัฐ ประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.63 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ยกเว้นร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารเครื่องดื่ม เฉพาะซื้อกลับบ้าน เปิดให้บริการตามปกติ
นางสาวปนิษฐา บุรี
นางสาวปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค(BITEC) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19  จึงประกาศแจ้งประกาศให้บริการศูนย์ฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ยกเว้นร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (เฉพาะซื้อกลับบ้าน) ที่ยังเปิดให้บริการตามปกติ  เพื่อสอดคล้องตามประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ เพื่อเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มาเยือนไบเทค อันเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ทางศูนย์ฯ ยังคงใช้มาตรการในการดูแลอย่างเข้มงวดในด้านสุขอนามัยภายในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ทั่วทั้งศูนย์ฯ ดังเช่นทำมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้  และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจถึงความพร้อมและการรักษามาตรฐานการให้บริการของไบเทค เมื่อสามารถกลับมาเปิดให้บริการตามปกติหลังจากสถานการณ์ดีขึ้น

โดยเวลาเปิดบริการส่วนร้านค้า ร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่ม (เฉพาะบริการซื้อกลับ) ภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) มีดังนี้

Food Yard และ COFFEE I DO เปิดให้บริการ     จันทร์ – ศุกร์       เวลา 7.00 น. – 15.00 น.

Boran                                     เปิดให้บริการ      จันทร์ – ศุกร์       เวลา 7.00 น. – 16.00 น.

Lawson108                            เปิดให้บริการ       จันทร์ – ศุกร์       เวลา 6.00 น. – 22.00 น.

7-11                                       เปิดให้บริการ         ทุกวัน               เวลา 6.00 น. – 22.00 น.

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*