เอสซี เอเบิล รับมอบโล่เกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯนายสุชาติ สาริกานพคุณ (ซ้าย) หัวหน้าสายงาน  Able Academy สถาบันอบรมพัฒนาช่างฝีมือ บริษัท  เอสซี เอเบิล จำกัด  (SC Able) บริษัทบริการหลังการขายครบวงจร ในเครือของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ SC รับมอบโล่เกียรติคุณจาก นายนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ขวา) ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานจากจำนวน 22 แห่ง ที่ร่วมบูรณาการและสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน อีกทั้งจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้มีทักษะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อเทคโลโนยี  โดยช่วยสนับสนุนให้มีงานทำอย่างมั่นคง มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว พร้อมกับส่งเสริมให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อเร็วๆนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*