นายสุชาติ สาริกานพคุณ (ซ้าย) หัวหน้าสายงาน  Able Academy สถาบันอบรมพัฒนาช่างฝีมือ บริษัท  เอสซี เอเบิล จำกัด  (SC Able) บริษัทบริการหลังการขายครบวงจร ในเครือของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ SC รับมอบโล่เกียรติคุณจาก นายนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ขวา) ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานจากจำนวน 22 แห่ง ที่ร่วมบูรณาการและสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน อีกทั้งจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้มีทักษะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อเทคโลโนยี  โดยช่วยสนับสนุนให้มีงานทำอย่างมั่นคง มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว พร้อมกับส่งเสริมให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อเร็วๆนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*