ในปี 2562 ที่ผ่านมาภาคธุรกิจอสังหาฯต่างมองว่าชะลอตัวแล้ว แต่กลับลากยาวมาจนถึงต้นปี2563 จากปัจจัยลบทั้งในและต่างประเทศ ยิ่งมาเจอสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ยิ่งส่งผลให้บริษัทอสังหาฯที่เน้นการขายให้ลูกค้าชาวจีนเป็นหลัก ยิ่งอ่วมหนัก โดยจากการประกาศแผนเปิดตัวโครงการใหม่ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในปี 2563  จำนวน 10 บริษัท  พบว่ามีการประกาศตัวใหม่ จำนวน 143 โครงการ รวมมูลค่า 190,100 ล้านบาท  (ข้อมูล  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563จากปี 2562 ที่มีการประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ของ 12 ผู้ประกอบการอสังหาฯรายใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 192 โครงการ รวมมูลค่า 281,020 ล้านบาท  จะเห็นตัวเลขการเปิดตัวจำนวนโครงการลดลงคิดเป็นอัตรา 34.27% และตัวเลขมูลค่าโครงการลดลง คิดเป็นอัตรา 58.68%

 

จากข้อมูลที่ prop2morrow รวบรวม พบว่แทบทุกค่ายต่างเปิดตัวน้อยลงจากปี 2562 ที่ผ่านมาและหันมาพัฒนาโครงการแนวราบ ราคาระดับกลางกันมากขึ้น นอกจากนี้ในจำนวนโครงการที่ประกาศเปิดตัวใหม่ในปีนี้ ส่วนหนึ่งเป็นโครงการที่เลื่อนเปิดตัวจากปีที่ผ่าน ในขณะที่บางค่ายก็สร้างเซอร์ไพรส์เปิดตัวเพียงโครงการเดียว จากเดิมที่ประกาศเปิดตัวปีละหลายสิบโครงการเนื่องจากสต๊อกคอนโดฯเก่าที่เปิดตัวก่อนหน้านี้ยังคงค้างอยู่อีกมาก และยังไม่สามารถระบายออกได้หมด แต่ก็มีเพียง 2 บริษัทเท่านั้นที่มีการเปิดตัวมากกว่าปี 2562
***ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
LH-SC-SENA เปิดตัวใกล้เคียงปี’62-ขนาดโครงการเล็กลง
โดยเริ่มอย่างพี่ใหญ่อย่าง บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชนหรือ LH ที่ประกาศแผนการดำเนินการของบริษัทฯในปี 2563 เป็นรายแรก โดยจะเปิดตัวใหม่ 16 โครงการ มูลค่ารวม  28,440 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 13 โครงการ และต่างจังหวัด 3 โครงการ  แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว    11    โครงการ,บ้านแฝด         3    โครงการ และ ทาวน์เฮาส์ 3   โครงการ ซึ่งเท่ากับปี 2562 ที่เปิดตัวทั้งสิ้น 16 โครงการ รวมมูลค่า 29,960 ล้านบาท  โดยเป็นการพัฒนาแนวราบทั้งหมด แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯปริมณฑล 14 โครงการ และต่างจังหวัด 2 โครงการ (เชียงใหม่และอยุธยา)  ,บ้านเดี่ยวบ้านแฝด 11 โครงการ ทาวน์เฮาส์ 6 โครงการ

 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชนหรือ SC ประกาศแผนเปิดตัวในปี 2562 จำนวน 12 โครงการ มูลค่า 22,700 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ จำนวน 8 โครงการมูลค่า 8,500 ล้านบาท และแนวสูง 4 โครงการ มูลค่า 16,200 ล้านบาท  สำหรับแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 นั้น มีการเปิดตัวเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมาคือ 13 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งด้วยมูลค่าแล้วตัวเลขจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโครงการที่เปิดตัวในปีนี้มีขนาดที่เล็กกว่าปีที่ผ่านมา

 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชนหรือ SENA ในปี 2563 ได้ปรับลดการเปิดตัวโครงการใหม่เหลือเพียง 10 โครงการ รวมมูลค่า 7,500 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวสูง 6 โครงการ และแนวราบ 4 โครงการ แยกเป็นโครงการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป จำนวน 5 โครงการ และพัฒนาเอง 5 โครงการ ซึ่งมีที่ดินรองรับแล้ว 9 แปลงโดยในจำนวนดังกล่าวมี 1 โครงการที่เลื่อนการเปิดตัวมาจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปิดตัวลดลงจากปี 2562 ที่เปิดตัวทั้งหมด 11 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท (เป็นการปรับลดจากแผนเดิมที่ประกาศเปิดตัว 20 โครงการ)

SPALI-LPNสวนกระแส เปิดตัวโครงการใหม่เพิ่ม

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)หรือ SPALI  ในปี 2563  มีแผนเปิดตัวใหม่จำนวน 30 โครงการมูลค่าโครงการรวม 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 25 โครงการ และคอนโดมิเนียม 5 โครงการ ซึ่งการเปิดโครงการใหม่ในปีนี้จะเน้นไปที่โครงการแนวราบเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นการเปิดโครงการแนวราบสูงที่สุดในรอบ 5 ปี เนื่องจากเป็นไปตามภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันที่ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบยังคงมีอยู่มาก เพราะไม่มีการเก็งกำไร ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบการชะลอตัวของการซื้อเหมือนกับตลาดคอนโดมิเนียม  โดยเป็นการเปิดตัวมากกว่าปี 2562 ที่ผ่านมา ที่มีการเปิดตัว รวม 24 โครงการมูลค่ารวม 34,380 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 19 โครงการ  คอนโดมิเนียม 5 โครงการ  ทั้งนี้เนื่องจากศุภาลัยฯประสบความสำเร็จจากการเปิดตัวโครงการแนวราบในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากนั่นเอง

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชนหรือ LPN  ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 ทั้งหมด 10 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 12,000-13,000 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการแนวราบ 4 โครงการ มูลค่า 5,000 ล้านบาท โดยที่จะเปิดตัวบ้านแฝดที่ให้อารมณ์บ้านเดี่ยวในระดับราคาเริ่มต้น 5 ล้านบาท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบ้านพักอาศัยในเมือง โดยในครึ่งปีแรกจะเปิดตัวโครงการแนวราบทั้งหมด 4 โครงการ ในทำเลเมืองทองธานี ,สุขุมวิท 113 ,ลาดกระบัง และพหลโยธิน 4/1

ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในปี 2563 จะเปิดตัว 6 โครงการ มูลค่ารวม 7,000-8,000 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นคอนโดมิเนียมที่ออกแบบให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในระดับราคา 1-3 ล้านบาท  โดยเป็นการเปิดตัวโครงการใหม่มากกว่าปี 2562 ที่เปิดตัวใหม่เพียง 4 โครงการ รวมมูลค่า 2,950 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวสูง 3 โครงการ มูลค่า 2,300 ล้านบาท และแนวราบ 1 โครงการ มูลค่า 650 ล้านบาท

GOLDจำนวนโครงการลดลงแต่ขนาดใหญ่ขึ้น

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชนหรือโกลเด้นแลนด์ หรือ GOLD   ปี 2563 มีการเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ จำนวน 19 โครงการ รวมมูลค่า 25,000 ล้านบาท  แบ่งเป็น ทาวน์โฮม 9 โครงการ มูลค่า 11,000 ล้านบาทโครงการ นีโอ โฮม 6 โครงการ มูลค่า 8,500 ล้านบาท ต่างจังหวัด 2 โครงการ มูลค่า 3,500 ล้านบาท และ Big Home บ้านเดี่ยว 1 โครงการ มูลค่า 2,000 ล้านบาท จากปี 2562 ที่ผ่านมาเปิดตัวมากกว่าถึง 22 โครงการ มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้จะเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และแบ่งการพัฒนาเป็นเฟสมากขึ้น

PSหั่นเหลือ30โครงการเจาะแนวราบตลาดหลัก

ด้านบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชนหรือ PS ประกาศแผนปี 2563 เปิดตัวใหม่รวม30 โครงการ มูลค่า 36,000 ล้านบาท แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 18 โครงการ บ้านเดี่ยว 6 โครงการ,คอนโดมิเนียมกลุ่มแวลู 4 โครงการ และคอนโดมิเนียมกลุ่มพรีเมียม 2 โครงการ เน้นทำเลที่มีศักยภาพและมีความต้องการซื้อจริง ลดลงจากปี 2562 ที่เปิดตัว 36 โครงการ รวมมูลค่า 41,170 ล้านบาท แบ่งเป็น ทาวน์เฮาส์ 21 โครงการ คอนโดมิเนียมกลุ่มแวลู 5 โครงการ, คอนโดมิเนียมกลุ่มพรีเมียม 2 โครงการ และบ้านเดี่ยว 8 โครงการ

เพอร์เฟครุกแนวราบ12โครงการ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)หรือ PF เปิดใหม่ 12 โครงการ มูลค่ารวม 18,560  ล้านบาท โดยแบ่งเป็น บ้านเดี่ยว 10 โครงการ มูลค่า 17,110  ล้านบาท และทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ มูลค่า 1,450 ล้านบาท ลดน้อยลงจากปี 2562 ที่เปิดตัวไป 17 โครงการ มูลค่า 20,000 ล้านบาท เป็นแนวราบ 16 โครงการ 18,000 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ 2,000 ล้านบาท

สิงห์ฯซุ่มเปิดโครงการ มูลค่า 8.1พันล้าน

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชนหรือ S ประกาศเปิดตัว 2 โครงการใหม่ในปีนี้  มูลค่าประมาณ 8,100 ล้านบาท จากปี 2562 ที่ผ่านมาไม่ได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่แต่อย่างใดเนื่องจากสภาวะตลาดอยู่ในช่วงชะลอตัว และซัพพลายคอนโดฯที่ยังมีสะสมอยู่มาก ขณะเดียวกันสิงห์ เอสเตทฯยังเดินหน้าที่จะเทกโอเวอร์ อาคารสำนักงาน และธุรกิจให้เช่าต่างๆเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

อนันดาฯลดฮวบผุดโครงการเดียว

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชนหรือ ANAN  ในปี 2563 เปิดตัวใหม่เพียง 1 โครงการเท่านั้น คือ “ไอดีโอ พหลสะพานควาย” มูลค่าโครงการกว่า 8,500 ล้านบาท ซึ่งก็เป็นโครงการที่เลื่อนเปิดจากปีที่ผ่านมา หรือจะเรียกว่าในปีนี้ ANAN ไม่มีการเปิดตัวโครงการในทำเลใหม่แต่อย่างใด  ต่างจากปี 2562 ที่ประกาศเปิดตัว 10 โครงการ มูลค่า 38,000 ล้านบาทแต่สุดท้ายก็มีการปรับลดเหลือเพียง  6 โครงการ รวมมูลค่า 16,000 ล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดฯ4  โครงการ และแนวราบ 2 โครงการ

ขณะที่บริษัท เอพี(ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชนหรือ AP  ในปี 2562 เดิมมีการประกาศเปิดตัว 39 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 56,800 ล้านบาท  แบ่งเป็น คอนโดมิเนียม 5 โครงการ มูลค่า 22,400 ล้านบาท แนวราบ 34 โครงการ มูลค่า 34,400 ล้านบาท แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาฯที่ชะลอตัว จึงได้มีการปรับลดการเปิดโครงการลงเหลือเพียง 27 โครงการ มูลค่า 47,860 ล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดฯ 6 โครงการ มูลค่า 27,100 ล้านบาท และแนวราบ 21 โครงการมูลค่า 20,760 ล้านบาท  สำหรับแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 นั้น ทาง AP  จะมีการประกาศแผนในวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ส่วนบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)หรือSIRI ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการประกาศเปิดตัว 16 โครงการใหม่รวมมูลค่า 24,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการเปิดตัวแนวราบ 10 โครงการ มูลค่า13,000 ล้านบาท สำหรับแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 นั้น ทาง SIRI จะมีการประกาศแผนในวันที่ 2 มีนาคม  2563 นี้


***ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

คงต้องรอลุ้นกันต่อว่าในอีก 10 เดือนที่เหลือ จะมีปัจจัยลบอะไรมารุมเร้าภาคธุรกิจอสังหาฯอีกหรือไม่ หรือจะมีค่ายไหนประกาศปรับเพิ่มหรือลดการเปิดตัวโครงการใหม่อีกอย่างไร

รวมถึงต้องมาลุ้น ! ว่าจะมีข่าวดี ที่จะมาช่วยสนับสนุน เพื่อพยุงไม่ไห้เศรษฐกิจและภาคธุรกิจอสังหาฯทรุด ไปมากกว่านี้

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*