เอสซี ประกาศความสำเร็จปี 2562  ผลการดำเนินงานทำนิวไฮทั้งรายได้และกำไรสุทธิ  มีรายได้รวม  17,787 ลบ. เติบโต 15%  จากสถิติใหม่ของรายได้โครงการแนวราบ หนุนกำไรสุทธิ  2,026 ลบ. เตรียมเสนอปันผล 0.19 บาท/หุ้น  

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC  ผู้พัฒนาสินค้าคุณภาพ และส่งมอบ living solutions เพื่อสร้างทุกเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกคน โดยนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กรบริษัท เอสซีฯ  เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2562 ว่า บริษัทฯมีผลการดำเนินงานเติบโตและสามารถทำสถิติใหม่ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ โดยมีรายได้รวม 17,787 ล้านบาท เติบโต 15% (YoY) เป็นรายได้จากการดำเนินงาน 17,637 ล้านบาท เติบโต 14% (YoY) แบ่งสัดส่วนได้เป็นรายได้จากการขายร้อยละ 95 และรายได้จากค่าเช่าและบริการร้อยละ 5 ส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 2,026 ล้านบาท เติบโต 13% (YoY)

ในส่วนรายได้จากการขาย 16,771 ล้านบาท เติบโต 15% (YoY) มาจากรายได้จากโครงการแนวราบ 11,260 ล้านบาท หรือ 67% ซึ่งเป็นสถิติใหม่ด้วยจุดแข็งของบ้านโครงการของเอสซีที่มีครอบคลุมทุกระดับราคาและมีการตอบรับที่ดี และอีก 33% ในส่วนที่เหลือมาจากโครงการแนวสูง 5,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% (YoY) โดยในปี 2562 บริษัทฯมียอดขายรวมเท่ากับ 14,425 ล้านบาทจากโครงการที่เปิดขายรวมทั้งสิ้น 55 โครงการ มูลค่ารวม 56,200 ล้านบาท มียอดขายรอโอนหรือ Backlog รวม 7,388 ล้านบาทที่พร้อมโอนในปีนี้ 65% และอีก 35% จะโอนในปี 2564-2565

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินรวม 45,083 ล้านบาท และ 27,526 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 17,557 ล้านบาท คิดเป็นราคาตามบัญชีต่อหุ้น เท่ากับ 4.20 บาท และมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.4848 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น โดยจะนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 ต่อไป

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*