ปลุกชีพ “บ้านบีโอไอ” ปรับหลักเกณฑ์อาคารชุดใหม่ลดขนาดพื้นที่ใช้สอยจาก 28 ตร.ม.ลงเหลือไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. พร้อมขยับราคาขายเป็นไม่เกิน 1.2 ล้านบาทเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทำได้ง่ายขึ้นสนับสนุนโครงการ “บ้านล้านหลัง” ของรัฐบาลด้าน “อิสระ บุญยัง” ชี้คอนโดฯได้ประโยชน์แต่ที่อยู่แนวราบทำได้ยาก

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)เปิดเผยว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่พักอาศัยที่มีมาตรฐานเป็นของตนเอง การเพิ่มทางเลือกในด้านทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของชุมชน และมีระดับราคาที่เหมาะสม และสนับสนุนโครงการ “บ้านล้านหลัง” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ บอร์ดบีโอไอจึงมีมติให้เปิดให้การส่งเสริม “กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี

ทั้งนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เช่น กรณีอาคารชุดต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมต(ตร.ม) กรณีบ้านแถวหรือบ้านเดี่ยว ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร โดยมีราคาขายต่อหน่วย ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) กรณีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และไม่เกิน 1 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) ในกรณีตั้งในจังหวัดอื่นๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมซึ่งกำหนดให้ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้

ด้านนายอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวให้ความเห็นการปรับหลักเณฑ์เกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอยที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม.ลดลงจากหลักเกณฑ์เดิมคือ 28 ตร.ม.และขยับราคาขึ้นเป็น 1.2 ล้านบาทนั้น เกณฑ์ที่ยืดหยุ่นดังกล่าวส่งผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินที่จับตลาดกลุ่มนี้ก็ได้ประโยน์ แต่สำหรับที่อยู่อาศัยแนวราบกำหนดให้โครงการแนวราบทั้งทาวน์เฮ้าส์-บ้านเดี่ยวมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร (ตร.ม.) ราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาท(รวมค่าที่ดิน)ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเป็นเรื่องยากที่ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินที่จะทำได้ เพราะติดเรื่องต้นทุน โดยเฉพาะที่ดิน “ผมว่าคอนโดฯได้ประโยชน์แต่บ้านแนวราบไม่ได้ประโยชน์และค่อนข้างทำได้ยาก”

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*