ศุภาลัยฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ Supalai Smart Solution ให้ลูกค้าที่ซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียม หรือเช่าระยะยาว 30 ปี (Long Lease) ด้วยการจ่ายเป็นงวดแบบง่ายๆ เท่าๆกัน ตั้งแต่ 20-60 งวด โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและไม่ต้องจำนองกับสถาบันการเงิน ถ้าเลือกแบบเช่า 30 ปี (Long Lease) จะจ่ายราคาเพียง 60 – 65% ของราคาแบบ Free Hold เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)หรือ SPALI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินในรูปแบบใหม่ Supalai Smart Solution เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่รายได้สูงหรือมีเงินสะสม กลุ่มผู้สูงอายุ ชาวต่างชาติ ที่ไม่ชอบจ่ายดอกเบี้ยและไม่ประสงค์จะใส่โฉนดสลักหลังว่าจำนองกับสถาบันการเงิน กลุ่มผู้สูงอายุบางคนก็ไม่มีทายาทที่จะสืบทอด และเวลาเช่า 30 ปี ก็พอเหมาะสำหรับกลุ่มเหล่านี้  ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มี Credit Rating “A” ทำให้มีต้นทุนการเงินที่ต่ำ จึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่นี้ได้

“Supalai Smart Solution คือการเลือกที่อยู่อาศัยที่พึงพอใจ โดยไม่เสียดอกเบี้ย จะจ่ายครั้งเดียวหรือ          จ่ายเป็นงวดๆ ละเท่าๆกัน 20-60 งวด โดยแตกต่างกันไปแต่ละโครงการ การจ่ายเป็นงวดแบบนี้ใช้ได้ทั้ง                       แบบซื้อ (Free Hold) หรือแบบเช่า 30 ปี (Long Lease) กรณีเช่า 30 ปี (Long Lease) จะจ่ายเพียง 60-65% ของราคาซื้อ (Free Hold) สำหรับโครงการแรกๆ ที่ร่วมโปรโมชั่นนี้ ได้แก่ โครงการศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39  ศุภาลัย ไอคอน สาทร และโครงการอื่นๆ ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดสำคัญ ได้แก่ ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และระยอง” ดร.ประทีป กล่าวในที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*