นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF (ลำดับแรกจากขวา) เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (กลาง) ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า (ลำดับสามจากซ้าย) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อเร็วๆ นี้

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*