โนเบิล จับมือ ยูซิตี้ ในกลุ่มบีทีเอส ประเดิมร่วมทุนโครงการแรกติด 2 สถานีรัชดา และลาดพร้าว มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญากรอบความร่วมมือทางธุรกิจและร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 50:50 และเตรียมเปิดตัวโครงการร่วมทุนแรก บนทำเลรัชดา-ลาดพร้าว มูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาทในปี 2563 พร้อมกันนี้เตรียมผนึกกำลังพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยร่วมกันตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เปิดเผยว่า การร่วมทุนระหว่าง 2 บริษัทในครั้งนี้ ถือเป็น การผนึกกำลังการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมจากจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่าย ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยมากกว่า 50 โครงการ มูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาทของโนเบิล และความเชี่ยวชาญในการบริหารบริษัทร่วมทุนสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงของ ยู ซิตี้ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

สำหรับโครงการรัชดา-ลาดพร้าว จะเป็นโครงการแรกที่ร่วมทุนพัฒนาภายใต้บริษัทรัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม พื้นที่ 2 ไร่กว่า บนทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้าเพียง 70 เมตร ถึง MRT สถานีรัชดา (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง) และ 180 เมตร ถึง MRT สถานีลาดพร้าว (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 50 ล้านบาท นอกจากนี้ทั้งสองบริษัทได้เตรียมแผนร่วมมือพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อต่อยอดและสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บนทำเลติดเส้นทางรถไฟฟ้า เพื่อสามารถรองรับกับความต้องการอยู่อาศัยของชีวิตเมือง และด้วยศักยภาพและความพร้อมของทั้งสองบริษัทจะส่งผลให้โครงการที่เกิดจากการร่วมมือในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างแน่นอน

อนึ่ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จากัด หรือ “BS18” (ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จากัด” มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563) อันเป็นบริษัทร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 โดย BS18 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน BS18 ให้แก่ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“โนเบิล”) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 41,032,826.42 บาท ซึ่งเป็นราคา ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และโนเบิล ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ด้านนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยู ซิตี้ มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในธุรกิจบริหารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในระยะยาว และมีนโยบายเปิดกว้างด้านความร่วมมือกับพันธมิตรที่โดดเด่นทางกลยุทธ์ทั้งด้านแบรนด์และการตลาด สำหรับความร่วมมือกับโนเบิลในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาธุรกิจของ ยู ซิตี้ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และจะช่วยเสริมพอร์ตโครงการที่พักอาศัยเพื่อขายของ ยู ซิตี้ เพิ่มเติมจากโครงการความร่วมมือกับแสนสิริในปัจจุบันให้มีจำนวนมากขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังช่วยขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจากเครือข่ายลูกค้าที่แข็งแกร่งและหลากหลายของโนเบิล ซึ่งจะส่งผลให้ ยู ซิตี้ มีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างดี

เกี่ยวกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 และได้ดำเนินการด้วยความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง มาเกือบ 3 ทศวรรษ โนเบิล ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2540 ภายใต้ชื่อ Stock Quote ว่า NOBLE โดยดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายอันได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย ทั้งแนวราบและตึกสูง โดยมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดในการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นทางเลือกทางใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ทุกโครงการของโนเบิล  คือ ภาพสะท้อนแนวคิดและปฏิญญาที่บุคลากรทุกคนยึดถือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่อยู่อาศัยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน

เกี่ยวกับบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพทั้งในประเทศ และในต่างประเทศทั่วโลก ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 53,000 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจโรงแรม ทั้งในรูปแบบของการเป็นเจ้าของ การร่วมทุน และการบริหารจัดการ โดยมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วในทวีปยุโรป ผ่านกลุ่มเวียนนา เฮ้าส์ จำนวนทั้งสิ้น 52 แห่ง รวมกว่า 8,000 ห้อง และมีโรงแรมในทวีปเอเชียรวมถึงประเทศไทยที่เปิดให้บริการแล้ว  ผ่านแบรนด์ “อีสติน” “ยู” และ “เทรฟลอดจ์” 26 แห่ง รวมกว่า 3,000 ห้อง รวมจำนวนโรงแรมที่บริษัทฯ เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 78 แห่ง และมีจำนวนห้องพักรวมมากกว่า 11,000 ห้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดให้บริการโรงแรมอีกจำนวน 39 แห่ง ภายในปี 2567

นอกจากธุรกิจโรงแรมแล้ว ยู ซิตี้ ยังได้มีการลงทุนในโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการ เช่น โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ซึ่งมีแนวคิดการศึกษาสำหรับอนาคตในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการออกแบบการเรียนการสอนตามความสนใจและความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล บริเวณถนนบางนา-ตราด มูลค่าลงทุน 4,800 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารประเภทใช้สอยรวม (Mixed-Use) ซึ่งมีโรงแรมและพื้นที่อาคารสำนักงานอยู่ด้วยกันที่บริเวณรถไฟฟ้าพญาไท มูลค่า 9,500 ล้านบาท และยังร่วมมือกับพันธมิตรอย่างแสนสิริในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมบนแนวรถไฟฟ้า มากกว่า 25 โครงการ เช่น โครงการเดอะ ไลน์ จตุจักร โครงการ โมนูเมนต์ ทองหล่อ รวมมูลค่าโครงการกว่าแสนล้านบาท

ข้อมูลประกอบภาพ (ลำดับจากซ้ายไปขวา)

  1. นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากทางซ้าย)
  2. นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากทางซ้าย)
  3. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 4 จากทางซ้าย)
  4. นายคง ชิ เคือง กรรมการ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากทางซ้าย)

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*