ไนท์แฟรงค์ฯ ชี้ตลาดคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทตอนปลายปรับตัวสอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งในแง่อุปทาน(Supply)และอุปสงค์ (Demand)

 นางสาวริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยถึง ตลาดคอนโดมิเนียมในบริเวณสุขุมวิทตอนปลายอยู่ในช่วงชะลอตัว ทั้งในแง่อุปทาน(Supply)และอุปสงค์ (Demand) โดยผู้ประกอบการต่างชะลอการเปิดตัวโครงการในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด โดยจากผลวิจัยไนท์แฟรงค์ฯ พบว่า อุปทานของตลาดคอนโดมิเนียมบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข ในช่วง 11 เดือนของปี  2562 มีจำนวนอุปทานทั้งสิ้น 47,927 ยูนิต  โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เพียง 1,788 ยูนิต

ส่วนอุปทานของตลาดคอนโดมิเนียมบริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรง ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวนอุปทานทั้งสิ้น 19,312 ยูนิต โดยในช่วง 11 เดือนของปี 2562 มีจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เพียง 639 ยูนิต การลดลงของอุปทานใหม่ส่งผลให้อัตราการขายคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทตอนปลายมีอัตราการขายที่ปรับตัวสูงขึ้น กล่าวคือ จำนวนหน่วยขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี มีจำนวนหน่วยคอนโดมิเนียมขายไปได้ทั้งสิ้น 43,214 ยูนิต

จากจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 47,927 ยูนิต คิดเป็นอัตราการขายที่ 90.2 % อัตราการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่อยู่ในอัตรา 87 % ส่วนจำนวนหน่วยขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรง มีจำนวนหน่วยขายไปได้ทั้งสิ้น 15,179 ยูนิต จากจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 19,312 ยูนิต คิดเป็นอัตราการขายที่ 78.6 % ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีอัตราการขายอยู่เพียง 72.4 % กลุ่มผู้ซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทตอนปลายมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยจุดประสงค์ในการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง และซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่า โดยผู้ซื้อบางส่วนยังซื้อคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้เพื่อเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน เนื่องจากระดับราคาขายคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้ยังมีราคาที่จับต้องได้และมีแนวโน้มในการปรับราคาขึ้นในอนาคต

อีกทั้งบริเวณสุขุมวิทตอนปลายยังเป็นบริเวณที่มีศักยภาพอันเนื่องมาจากมีการพัฒนาโปรเจ็กต์ยักษ์หมื่นล้านถึง 2 โครงการอันได้แก่ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” และ “แบงค็อค มอลล์” ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการมิกซ์ยูสเมืองอัจฉริยะ โดยโครงการ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาด 40 ไร่ โดยการพัฒนาในเฟสแรกประกอบด้วยตึกสูง 40 ชั้น จำนวน 2 อาคาร โดยโครงการเป็นที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน อยู่ด้านบน ส่วนด้านล่างเป็นแหล่งช้อปปิ้ง อีกทั้งในเฟสสองยังมีการพัฒนาโรงแรมในโครงการนี้ ส่วนโครงการ “แบงค็อค มอลล์” เป็นโครงการของบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีก ได้แก่ กลุ่มเดอะมอลล์ โดยโครงการนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาด 100 ไร่ คาดว่าพื้นที่ก่อสร้างในการพัฒนาโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 800,000 ตารางเมตร(ตร.ม.) ประกอบด้วยศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และโรงแรม หากโครงการขนาดใหญ่ทั้ง 2 โครงการ เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ย่อมสร้างการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในบริเวณสุขุมวิทตอนปลายอย่างแน่นอน

 อุปทาน อุปสงค์ และ อัตราการขายคอนโดมิเนียมบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข ปี 2553 ถึง พฤศจิกายน ปี 2562

 อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการขาย คอนโดมิเนียมบริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรง ปี 2553 ถึง พฤศจิกายน ปี 2562

ในส่วนของระดับราคาขายยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาขายของคอนโดมิเนียมบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข มีระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดเอ ณ พฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 166,780 บาทต่อตารางเมตร(ตร.ม.) ปรับตัวขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 122,493 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี 2555 ถึง กลางปี 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 6 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตรา 5.9 %

ส่วนราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมเกรดบี ณ พฤศจิกายนปี 2562 มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 100,500 บาทต่อตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 83,600 บาทต่อตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี 2554 ถึง พฤศจิกายน ปี 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 7 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตรา 2.7 %

ราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมเกรดซี ณ พฤศจิกายน ปี 2562 ของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 68,125 บาทต่อตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี2554 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 57,098 บาทต่อตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี 2554 ถึง พฤศจิกายน ปี 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 7 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตรา 2.6 %

 ราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข ปี 2554 ถึง พฤศจิกายน ปี 2562

ราคาขายของคอนโดมิเนียมบริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรงมีระดับราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมเกรดบี ณ พฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 93,459 บาทต่อตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 83,235 บาทต่อตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี 2555 ถึง พฤศจิกายน ปี 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 6 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตรา 2.05 % ส่วนราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมเกรดซี ณ พฤศจิกายน ปี 2562 มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 62,113บาทต่อตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 45,571 บาทต่อตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี2554 ถึง พฤศจิกายนปี 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 7 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตรา 5.2 %

ราคาขายของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นอีก เนื่องจากหากเทียบกับราคาขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข ระดับราคาขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณนั้นหากเป็นอาคารสูงจะมีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 138,000 บาทต่อตารางเมตร ราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมบริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรง ปี 2554 ถึง พฤศจิกายน ปี 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*