จากกระแส A Perfect Living Platform  เมื่อปี พ.ศ. 2561 ของออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เรียกว่า ปลุกกระแสการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย แต่นี่คือการสร้าง Platform ของการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี และ มีบริการต่อยอดด้านการอยู่อาศัยที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสะดวกสบายที่สุด จากสิ่งที่ออริจิ้นมุ่งมั่นปั้น A Perfect Living Platform ให้กับโครงการ PARK ORIGIN  นี่คือบทพิสูจน์แล้วว่าออริจิ้นนั้น มาถูกทาง เพราะลูกค้าเข้าใจและยอมรับทำให้โครงการ PARK ORIGIN ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมาขายดี

มาในปีนี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมเปิดตัว “ORIGIN SMART CITY RAYONG”  BEYOND A LIVING PLATFORM  ตอกย้ำความสำเร็จของการพัฒนาอสังหาฯ ที่มากกว่าที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงที่สุดในภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง

นับตั้งแต่แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) ตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเป็นครั้งแรกทำให้จังหวัดในภาคตะวันออกอย่าง ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ถูกจับตามาโดยตลอด โดยเฉพาะพื้นที่ระยอง เมืองอุตสาหกรรมอันดับ 1 ของประเทศไทย เพราะด้วยความพร้อมทางด้านกายภาพที่เป็นศูนย์กลางของนิคมอุตสาหกรรมเดิมอยู่แล้ว และโครงสร้างพื้นฐานที่มีทั้งสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือมาบตาพุดรวมถึงถนนมอเตอร์เวย์ที่เป็นเส้นทางลำเลียงกระจายสินค้าไปยังทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย  จุดกำเนิดของการริเริ่มให้หัวเมืองภาคตะวันออกของไทยเป็นศูนย์กลางของภาคอุตสหกรรมเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อนจากโครงการ Eastern Seaboard ด้วยการที่มองเห็นแล้วว่าภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นภูมิศาสตร์ที่เหมาะกับทั้งตั้งฐานการผลิต และการลำเลียงขนถ่ายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ด้วยความที่ประเทศไทยมีนโยบายส่งสริมการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ และความสามารถของฝีมือแรงงานที่ได้รับการยอมรับ  จึงเห็นได้ว่ากว่า 30 ปีที่ผ่านมามีบริษัทข้ามชาติมาตั้งฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ที่กระจายตัวอยู่หลายพื้นที่ในจังหวัดระยองมากมาย  ต่อยอดมาถึงโครงการ EEC ครั้งนี้เป็นเสมือนการผลักดันอุตสาหกรรมที่เป็น S-Curve ใหม่ อาทิอุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมดิจิทัล, อุตสาหกรรมการบินและขนส่ง ,อุตสาหรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมี ซึ่งกำลังได้รับความสนใจและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคใหม่ เข้ามาจัดตั้งธุรกิจ สร้างฐานการทำธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะตามมาด้วยการลงทุนอีกมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นแผนการลงทุนของทางภาครัฐบาลที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดแผนการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สาย 7 พัทยา-มาบตาพุด ซึ่งมีกำหนดเปิดใช้งาน เมษายน 2563 รวมถึงแผนการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินคือ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา ซึ่งเรารู้กันดีแล้วว่าตอนนี้ได้ผู้ชนะการประมูลเปิดซองไปเรียบร้อยพร้อมผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้วด้วย  และสุดท้ายคือแผนการขยายท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ซึ่งรัฐบาลอัดเม็ดเงินลงทุนไปมากกว่า 271,900 ล้านบาท เพื่อเร่งให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัด EEC เกิดขึ้นจริง

เห็นได้ว่าแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนี้ไม่ใช่นโยบาย แต่เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลเองลงเงินลงแรงเพื่อทำให้ EEC เกิดขึ้นจริงได้ แต่ทั้งนี้แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้จริงหากภาคเอกชนไม่เห็นถึงความสำคัญและเชื่อมั่นในการลงทุนที่ทำให้ภูมิภาคนี้เติบโตอย่างยั่งยืนได้

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่เชื่อมั่นถึงแผนการพัฒนาภูมิภาคในเขต EEC ว่า ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แผนที่เกิดขึ้นในกระดาษ แต่มั่นใจเป็นอย่างสูงว่าพื้นที่ในเขต EEC อย่างชลบุรี ศรีราชานั้นก็จะเติบโตไปด้วยอย่างแน่นอน เราจึงได้เห็นออริจิ้น บุกเบิกพัฒนาโครงการออริจิ้น ดิสทริค แหลมฉบัง-ศรีราชา และ KnightsBridge Sriracha มาแล้วก่อนหน้านี้   มาในปีนี้เองออริจิ้น ทุ่มเงินลงทุนกว่าหมื่นล้าน ปักหมุดพัฒนาที่ดินกว่า 24 ไร่ ในเขตจังหวัดระยอง   เตรียมเปิดตัวมหานครแห่งนวัตกรรมการอยู่อาศัยและแหล่งการใช้ชีวิตใหม่ของคนระยอง เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการหาที่อยู่อาศัยที่จะมีเพิ่มมากขึ้น เมื่อภาพใหญ่ของ EEC นั้นเกิดขึ้นจริงอย่างสมบูรณ์  เขตจังหวัดระยองนั้นได้ถูกวางไว้ให้เป็น EECI  (Eastern Economic Corridor of Innovation) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก   การเปิดตัว ORIGIN SMART CITY RAYONG ของออริจิ้นในครั้งนี้ จึงเป็นการทั้งส่งเสริมและผลักดันให้ภาพของเมืองแห่งนวัตกรรมของระยองเกิดขึ้นได้จริง เราจึงได้เห็นความร่วมมือในการร่วมพัฒนาโปรเจ็กต์นี้ของภาคเอกชนอย่างออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  และภาครัฐฯ อย่างการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ผลักดันให้ ORIGIN SMART CITY RAYONG นี้ เป็น Smart City เมืองต้นแบบแห่งภูมิภาคตะวันออก

ด้วยความเชื่อว่า Digital จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำให้การอยู่อาศัยมีความสะดวก สบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  เทคโนโลยีด้านการอยู่อาศัยจึงถูกนำมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองต้นแบบ  ORIGIN SMART CITY RAYONG ที่มาพร้อม แนวคิด BEYOND A LIVING PLATFORM ก้าวล้ำกว่าและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  เป็นครั้งแรก! ที่ออริจิ้นเอานวัตกรรมใหม่ๆด้านการอยู่อาศัยมาต่อยอดพัฒนาเป็น Smart City เมืองใหม่ที่ทันสมัยที่สุดใน ‘‘ระยอง’’

สิ่งหนึ่งที่ ออริจิ้นฯ มองเห็นคือ รากฐานของเมืองแห่งการอยู่อาศัยที่ฉลาดอย่างสมบูรณ์แบบ แนวคิดการพัฒนาเมืองครั้งนี้จึงถูกจับมาพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบบนที่ดินกว่า 24 ไร่ ที่ทางออริจิ้นทุ่มเงินลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท  เพื่อพัฒนาโครงการ ORIGIN SMART CITY RAYONG  เมืองใหม่ของการอยู่อาศัยที่มีทั้งโครงการคอนโดมิเนียม เซอร์วิสอะพาร์ตเม้นต์, โรงแรม, เซอร์วิสออฟฟิศ และโครงการ ONE RAYONG โครงการ คอมมูนิตี้มอลล์ ที่จะกลายเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของจังหวัดระยอง เมืองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ออริจิ้นได้จับ 3 แกนสมาร์ทหลัก เป็นแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มแห่งการอยู่อาศัยใหม่ ‘‘ORIGIN SMART CITY ’’ที่ล้ำหน้าที่สุดในภูมิภาค EEC

SMART  TECH ทรานฟอร์มชีวิต…สู่เทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยยุคอนาคต

 

ทรานฟอร์มชีวิต…สู่เทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยยุคอนาคต  ด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาเพื่อยกระดับการใช้ชีวิต และเชื่อมต่อระบบการสื่อสารไร้สายบนเครือข่าย Internet เรียกว่า Internet Of thing  (IOT) เพื่อ ตอบสนองการใช้ชีวิตยุคอนาคต ไม่ว่าจะเป็น Home Automation” ที่ให้คุณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องพัก ด้วย Application   และ  “Intelligence Facilities”    เทคโนโลยีในพื้นที่ส่วนกลางที่ทันสมัย ที่รองรับทุกไลฟ์สไตล์การชีวิตในยุคดิจิตอล

“Home Automation” ความสะดวกสบาย ที่สั่งได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ด้วย 4 เทคโนโลยี

 

 • Digital Door lock “สมาร์ท” ด้วยการควบคุมการล็อกประตู ผ่าน application
 • Motion Sensor Nightlight “สมาร์ท” ด้วยระบบเซนเซอร์เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ช่วยให้พื้นที่ที่มีแสงน้อย ปลอดภัย เพิ่มความสะดวกสบาย เพียงเดินผ่านจุดเซ็นเซอร์ ระบบไฟฟ้าจะทำงานทันที
 • Lighting Control “สมาร์ท” ด้วยระบบเปิด-ปิดไฟ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องน้ำ ผ่านสมาร์ทโฟนในมือคุณ
 • Air Control “สมาร์ท” ด้วยระบบการควบคุมและปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศผ่าน Application

Intelligence Facility พื้นที่ส่วนกลางสุดอัจฉริยะ เพิ่อการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ใน ‘สมาร์ทแพลตฟอร์ม’ การอยู่อาศัย

 • Smart Security ทำให้การอยู่อาศัยปลอดภัยอย่างสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ ได้แก่
  VDO Door Phone    ระบบรักษาความปลอดภัยอีกขั้น ที่มอบความอุ่นใจ และปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย เพราะสามารถเห็นหน้าผู้มาติดต่อ และสนทนาตอบโต้ได้ โดยติดตั้งไว้บริเวณ Lobby
  Auto Barrier Gate  ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ พร้อมระบบ Key card เข้า ออกโครงการ
  Plate Recognition ระบบตรวจจับทะเบียนรถยนต์อิเลคโทรนิคส์ เพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้เข้า ออกโครงการ
  ระบบ CCTV กล้องวงจรปิดทั่วทั้งโครงการ
 • VR Fitness เทคโนโลยีเสมือนจริง ช่วยให้การออกกำลังกายไม่น่าเบื่ออีกต่อไปด้วย Virtual Reality เทคโนโลยีสร้างโลกเสมือนจริงอันทันสมัย ช่วยให้ผู้เล่นเสมือนได้ไปออกกำลังกายที่ใดๆ ก็ได้บนโลกนี้
 • Smart Locker ระบบล็อกเกอร์อัจฉริยะ รับฝากของ พร้อมใช้งาน 24 ชม. ปลอดภัยผ่าน application ในมือถือ

 • Wifi common Area พร้อมให้คุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท อย่างไร้ขีดจำกัด ในพื้นที่ส่วนกลาง
 • Smart Screen  กระจกอัจฉริยะติตดั้งในพื้นที่ส่วนกลาง  พร้อม Scene Setting Report สามารถรายงานข้อมูลต่างๆ ให้คุณเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์
  Google Map  Report: รายงานสภาพการจราจร
 • Screen Fresh Air PM 2.5: รายงานค่าฝุ่น PM 2.5
  Weather & Temperature forecast: รายงานอุณหภูมิ และสภาพอากาศ
  Paperless Society Announcement:  ป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์  ลดการใช้กระดาษ ลดโลกร้อน
 • Wireless Charging อุปกรณ์ชาร์จแบตสมาร์ทโฟนไร้สาย ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

 • Smart Application: Origin Connect  แอพพลิเคชั่นสุดสมาร์ท สำหรับลูกบ้าน Origin ที่สามารถเป็นได้ทั้งตรวจสอบสิทธิพิเศษต่างๆ  รับพัสดุ แจ้งซ่อมนิติบุคคล ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง

SMART ECO สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

เมืองต้นแบบสังคมแห่งพลังงานทดแทน ‘‘ENERGY Management System’’ ต้นแบบแนวคิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

แพลตฟอร์มนี้ พัฒนาและบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนลียีทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ  สังคมแห่งพลังงานทดแทน จะเกิดขึ้นที่นี่ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

 • Solar Cell พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาด ที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด ในพื้นที่ส่วนกลางของ ORIGIN SMART CITY RAYONG นี้ สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ลดโลกร้อน
 • Smart Shelter  สเตชั่นอัจฉริยะ ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่าน  Solar Cell ติดตั้ง Smart Screen  จออัจฉริยะ ที่สามารถตรวจเช็กสภาพจราจร อุณหภูมิ และสภาพอากาศ  เช็กค่าฝุ่น PM 2.5  พร้อมจุด “Wireless Charger’’ สำหรับ Smart Phone พร้อม Bike Sharing จุดจอดจักรยาน

 • EV Charger  สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ ภายในพื้นที่ “สมาร์ท ซิตี้”
 • SMART LAMP CENSOR ระบบเปิด ปิดไฟส่วนกลางอัตโนมัติ ผ่านระบบเซ็นเซอร์ ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • PEA Hero Platform ระบบการจัดการพลังงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การให้บริการด้านการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายใน ‘‘สมาร์ท ซิตี้’’

SMART COMMUNITY
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ไลฟ์สไตล์ฮับ สุด ‘‘สมาร์ท’’

อาณาจักรมิกซ์ยูส (MIXED-USE)  “สมาร์ท ซิตี้” ที่มอบบริการครบวงจร (One-Stop Services)  โดยแพลตฟอร์มนี้จะประกอบด้วย คอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดในระยอง, คอมมูนิตี้ มอลล์, ซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม, LIFESTYLE HUB   อย่างร้านกาแฟชั้นนำ CLASS CAFÉ 24 Hours, Co- Working Space, Serviced Office, Serviced Apartment, โรงแรมในเครือ Intercontinental Hotel Group รองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ทันสมัย

Cashless Society: อีกแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการอยู่อาศัย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแทนการใช้เงินสด จ่ายเงินในระบบ Payment รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น E-Payment หรือ QR Code Payment สะดวกสบายมากกว่าที่เคย ได้แก่ Vending Machine เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอด 24 ชม. Washing Machine  เครื่องบริการซักผ้า ให้บริการตลอด 24 ชม.

ทั้งหมดนี้เกิดจากการที่ออริจิ้น พร็อเพอร์ตี้เล็งเห็นศักยภาพ ทำเลระยอง ใน EEC Zone หรือ  Eastern Economic Corridor โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สอดคล้องกับ “กลยุทธ์ทะเลสีคราม’’ Blue Ocean    ด้วยการเข้าไปเป็นผู้นำในตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพก่อนใคร   ซึ่งเคยประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้  กับโครงการในพื้นที่  EEC ZONE  ด้วยการสร้างอาณาจักร  Origin District ศรีราชา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

”ORIGIN SMART CITY RAYONG’’ อภิมหาโปรเจ็กต์ใหม่   นำทัพด้วย 3 แกนสมาร์ท   SMART TECH , SMART ECO และ SMART COMMUNITY  บนทำเลศักยภาพ  EEC ใจกลาง ‘‘ไข่แดง’’ เมืองระยอง

ภายในอาณาจักร ORIGIN SMART CITY RAYONG คุณจะได้พบกับโครงการ Notting Hill Rayong  ไฮไลท์ของ Notting Hill Rayong คือนอกจากเป็นคอนโดที่สูงที่สุด วิวสวยที่สุด บน New CBD ใหม่เมืองระยองแล้ว จะมีการดีไซน์ Facility ไว้ที่ชั้นบนสุดของอาคารเพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยคอนโดแห่งนี้สามารถใช้ไลฟ์สไตล์หรูหรา เปรียบเสมือนอยู่บนเรือสำราญ ที่พาเราล่องลอย ไปยังจุดหมายต่างๆ พร้อมกับเปิดมุมองโลกทัศน์วิวได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
โดยไฮไลท์ของ Facility หลักทั้งหมด จะถูกออกแบบไว้ที่ชั้นบนสุด พร้อมสามารถเทควิวขอบฟ้า และวิวเมืองระยองได้จากตัวอาคาร ทั้ง Sky Business Lounge, SKY Fitness, Sky Game Room, Sky Theater Room, Sky Kitchen Room,  โดยได้มีการออกแบบพื้นที่ ส่วน Facility ด้านบน ให้เหมือน DECK ของเรือ เปรียบเสมือนผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ จะได้ใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตอย่างหรูหรา อยู่บนเรือสำราญ ที่ล่องลอยไปชมวิวอย่างไร้จุดหมาย โดยมีการดีไซน์ในรูปแบบ Dynamic Form ให้สามารถใช้งาน Function ได้หลากหลาย สื่อถึงความเคลื่อนไหว ที่ประสานเข้าด้วยกันกับมุมมองของเส้นขอบฟ้าที่ไม่มีที่สิ่นสุด โดยการออกแบบเส้นสาย dynamic นี้ จะถูกดีไซน์ให้เชื่อมต่อไปยัง Public Space ทั้ง Garden บริเวณชั้น Roof Top และชั้น Ground

Project Information

Project Information

ที่ตั้งโครงการ: ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
พื้นที่โครงการ: 2-2-67.1 ไร่
ลักษณะโครงการ: อาคารสูง 33 ชั้น 1 อาคาร
จำนวนห้อง: 537 ยูนิต + 1 พื้นที่เพื่อการพาณิชย์
ที่จอดรถ: 35% รวมซ้อนคัน
รูปแบบห้อง
1-Bedroom: 22.30 – 30.20 ตรม.
1-Bedroom Plus: 31.30 – 34.80 ตรม.
สิ่งอำนวยความสะดวก
– Lobby
– Game Room
– Co-Working Space
– Theater Room
– Sky Business Lounge
– Co-Kitchen
– Roof Top Garden
– สระว่ายน้ำ
– ฟิตเนส
– Steam Room
– ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
– เข้าออกด้วยระบบ Keycard
– CCTV
เริ่มก่อสร้าง: Q4/2562
คาดว่าจะแล้วเสร็จ: Q4/2564

16 พ.ย.นี้ เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ บนอาณาจักร Origin Smart City Rayong กับ NOTTING HILL ระยอง คอนโดมิเนียมที่สูงที่สุด วิวสวยที่สุด บนทำเล New CBD ใหม่ใจกลางสี่แยกเนินสำลี เมืองระยอง Origin Smart City Rayong  อาณาจักร Mixed Use ไลฟ์สไตล์ฮับแห่งใหม่ภายใต้คอนเซปต์เมืองอัจฉริยะ พบ 3 แกน สมาร์ท Smart Tech l Smart Eco l Smart Community

เริ่ม 1.79 ล้าน* จอง 5,000.-*

คลิก https://bit.ly/2Ws06Dv สัมผัสชีวิตอนาคต กำหนดได้ที่นี่

พร้อมเข้าชม Sales Gallery สุดสมาร์ท แล้ววันนี้ พร้อมสามารถรับ Gift Voucher เพื่อใช้เป็นส่วนลดสูงสุด 300,000.-*ในการเข้าจองครั้งแรก

MAP : https://bit.ly/2BYLYYR

#SmartCity #ระยองต้องมา #จัดจ้านไปถึงย่านอีอีซี #เมืองอัจฉริยะ

#BeyondALivingPlatform #NottingHill

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*