The Givers Network 2019, Bangkok’ ตอกย้ำจุดยืน ‘ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ภายใต้พันธกิจ ‘ให้ด้วยกัน…ยิ่งให้ได้ไกล Together We Can Give Better’ จัดโดยมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับ Asia Philanthropy Circle (APC) และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย The Givers Network ร่วมแสดงพลังตอกย้ำจุดยืนว่า ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ‘ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้’ เมื่อเร็วๆ นี้ที่ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

โดยมี วิทยากรผู้ให้ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ให้ที่มีชื่อเสียงทางด้านการวางแผนครอบครัว ด.ญ. ระริน สถิตธนาสาร หรือน้องลิลลี่ ผู้ให้นักสิ่งแวดล้อมรุ่นจิ๋ววัย 12 ปี เป็นต้น รวมทั้ง มร.บิลล์ โซเมอร์วิลล์ ผู้ให้จากแคลิฟอร์เนียที่สร้างแรงบันดาลใจของ “การให้” แบบง่าย ๆ ที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มาแล้วกว่า 5 ทศวรรษในการช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง หมอชนบทที่คุณค่าของทุกชีวิตคือความหมายของ 27 ปีแห่งความเสียสละ และ ด.ญ.ไหน แซ่เติ๋น เด็กหญิงธรรมดาที่ต้นทุนในชีวิตไม่ใช่ข้อจำกัดของการให้ การใช้ชีวิตในทุกวันของเด็กผู้หญิงคนนี้คือ “การให้” นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนและก่อตั้ง The Givers Network ได้แก่ Asia Philanthropy Circle โดย มร. ลอเรนซ์ เลียน (Mr. Laurence Lien), Thai Young Philanthropist Network โดยคุณเอด้า จิรไพศาลกุล และมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดย คุณกมลนันท์ เจียรวนนท์ พร้อมด้วยบุคคลในแวดวงที่ร่วมเครือข่ายผู้ให้ อาทิ H.E Lyonpo Dechen Wangmo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภูฏาน, คุณบุษดี เจียรวนนท์, ดร.การดี เลียวไพโรจน์, คุณวรันยา ภูนวกุล, คุณจอห์น รัตนเวโรจน์, คุณชวิน อรรถกระวีสุนทร, คุณลักมีกานต์ อิงคะกุล และคุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ เจ้าของฉายาแท็กซี่อุ้มบุญ ฯลฯ เข้าร่วมงานด้วย

นอกจากนี้ เหล่าผู้ให้ยังประชุมกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “พัฒนาการเด็ก” “การดูแลผู้สูงอายุ” และ “การปกป้องทรัพยากรทางทะเล” โดยมีผู้ให้ที่เป็นผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ตรงในแต่ละด้าน เช่น ผู้แทนองค์กรการกุศลระดับสากล ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ นักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวด้านสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อขยายผลความร่วมมือการให้ในวงกว้างและต่อเนื่องในอนาคต โดยการประสานงานของ The Givers Network
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Givers Network กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.giversnetwork.org

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*