พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค อย่างเป็นทางการ เดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าเชื่อมต่อการเดินทาง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในพิธีเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญและมุ่งมั่นต่อการแก้ปัญหาสภาพจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่างๆให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนส่งมวลชน ซึ่งได้ถูกกำหนดให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่ง เชื่อมต่อการเดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ทั่วถึงกัน พร้อมรับการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หนึ่งในฟีเจอร์ที่สำคัญคือโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลให้ความสนใจ เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้ามาโดยตลอดเพื่อให้สามารถเปิดบริการเต็มรูปแบบทั้งโครงข่ายได้โดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอย่างเร่งด่วน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เดิมที เปิดให้บริการ ตั้งแต่ สถานีหัวลำโพง- สถานีบางซื่อ ก่อนที่จะเปิดเพิ่มเติมโดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพิ่มอีก 1 สถานี คือสถานี เตาปูน หากนับเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าของสายสีน้ำเงินนั้น เริ่มต้นตั้งแต่ หัวลำโพง-เตาปูน

เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา โดยช่วงแรกรฟม.ได้เปิดทดสอบระบบเพิ่มเติมของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วง หัวลำโพง-บางแค ตามมาด้วยช่วงเตาปูน-ท่าพระ ที่คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดทดสอบระบบได้ใช่วง เดือนมีนาคม 2563คาดการณ์ว่าหากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทั้งโครงข่ายจะมีผู้ใช้บริการมากถึง 1,000,000 คนต่อวันปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อสขยายช่วง หัวลำโพง-บางแค มีความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรที่เพิ่มขึ้น

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายมีระยะทางทั้งสิ้น 27 กิโลเมตร แบ่งการเดินทางออกเป็น 2 ช่วงได้แก่

1 ช่วงหัวลำโพง-บางแค เชื่อมต่อจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีหลักสอง สิ้นสุดที่ถนนกาญจนาภิเษก ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 4 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี รวม 11 สถานี โดยช่วงระหว่างสถานีสนามไชยและอิสระภาพเป็นอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทย มีระยะทางประมาณ 200 เมตร อยู่ใต้ระดับท้องแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 10 เมตร ซึ่งรถไฟฟ้าในช่วงนี้จะวิ่งผ่านย่านประวัติศาสตร์ของเมืองอย่าง เกาะรัตนโกสินทร์ และย่านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น สีลม พระราม 9 อโศก รองรับการใช้ชีวิตของคนเมืองในย่าน CBD

2 ช่วงเตาปูน-ท่าพระ จะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (หัวลำโพง-เตาปูน) สถานีเตาปูนไปยังสถานีท่าพระ สิ้นสุดที่บริเวณแยกท่าพระ มีระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นสถานียกระดับทั้งหมด 8 สถานี โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทดสอบระบบการเดินรถได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2563

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายเตาปูน-ท่าพระ

การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-บางแค ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายของการเดินทางมากยิ่งขึ้นและเป้นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สำคัญของการเดินทางในช่วงเวลาเร่งรีบ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่หลีกหนีการจราจรที่แออัดบนท้องถนน หากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเปิดให้บริการทั้งโครงข่ายแบบเต็มรูปแบบจะมีเส้นทางการให้บริการเป็นแบบวงกลม โดยมีสถานีท่าพระเป็นสถานีร่วม (Interchange Station) เติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าและขนส่งผู้โดยสารไปยังรถไฟฟ้าอีก 8 สาย นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณอื่นๆ ทั้งทางราง ทางบก และทางน้ำ

โครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

หลังจากกดปุ่มเพื่อเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งโดยสารรถไฟฟ้าจากสถานีท่าพระไปยังสถานีวัดมังกรเพื่อพบปะประชาชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญในเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*